Dzisiaj rusza program „Mama 4 plus”

Program rusza 1 marca, ale w całym kraju jeszcze przed formalnym terminem rozpoczęcia ich przyjmowania, do ZUS wpłynęło ponad 3 tysiące wniosków o tzw. emerytury matczyne. Na Dolnym Śląsku zostało zarejestrowanych już prawie 300 wniosków, w tym we Wrocławiu 84, w Wałbrzychu 113 a Legnicy 82. Według wstępnych szacunków ZUS takich wniosków na Dolnym Śląsku może być ponad 7 tysięcy.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające z programu „Mama 4 plus” będzie przyznawane w takiej wysokości, aby łącznie z pobieranym świadczeniem emerytalnym nie przekroczyło kwoty minimalnej emerytury – 1100 zł brutto. Gdy osoba nie ma prawa do emerytury, świadczenie będzie wynosiło właśnie 1100 zł.

– Każda osoba, która przyjdzie do ZUS dostanie do wypełnienia wniosek oraz specjalne oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej. Nasi konsultanci wszystko wyjaśnią i pomogą w wypełnieniu dokumentów – zapewnia Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Matczyna emerytura będzie wypłacana od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wyda decyzję o jego przyznaniu nie wcześniej jednak niż od dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Decyzje będą wydawane w ciągu 30 dni od sprawdzenia czy pieniądze się matce lub ojcu należą czy nie – dodaje Kowalska-Matis.

„Emerytury matczyne” będą mogli dostawać także dostawać cudzoziemcy, którzy legalnie przebywają w Polsce oraz posiadają tutaj ośrodek interesów życiowych, przez co najmniej 10 lat w po ukończeniu 16. roku życia. Cudzoziemiec, który wystąpi z wnioskiem do ZUS musi także tutaj mieszkać, w czasie pobierania świadczenia.

– To świadczenie ma zapewnić niezbędne środki utrzymania, w sytuacji, gdy rodzic zrezygnował z aktywności zawodowej po to żeby wychowywać dzieci. O „matczyną emeryturę” może starać się zarówno ojciec jak i matka dzieci, jeśli osiągnęli wiek emerytalny, czyli 60 lat kobieta i 65 mężczyzna – wyjaśnia rzeczniczka.

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające trzeba złożyć o nie wniosek. Druk wniosku jest dostępny w każdej placówce ZUS. Można go również pobrać ze strony internetowej www.zus.pl i złożyć w najbliższym ZUS-ie. Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać dane osobowe takie jak imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania. Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające trzeba dołączyć akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem, informację o numerach PESEL dzieci, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *