Ustawiczne kształcenie seniorów

Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku działając na rzecz ustawicznego kształcenia seniorów, wszedł w projekt POWR.03.01.00-00-T103/18 z PWSZ w Nysie (sprawującej patronat naukowy) pod tytułem „Kształcenie ustawiczne seniorów”

W tym roku akademickim 15-osobowa grupa studentów NUTW rozpoczęła sześciosemestralne zajęcia z różnych dziedzin wiedzy. Pierwsze spotkanie odbyło się 21 marca, oczywiście na uczelni w Nysie i dotyczyło komunikacji społecznej. Ta tematyka obowiązywać nas będzie przez cały semestr. Już na sali wykładowej nastąpiły serdeczne powitania z prorektorem dr Tomaszem Drewniakiem, doc. PWZS w Nysie, dr Piotrem Bernatem, pełnomocnikiem rektora ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz wykładowczynią dr Ewą Smolka-Drewniak. Po wypełnieniu, stosownych do wymogów projektu, dokumentów rozpoczął się wykład a w zasadzie warsztaty na temat „Wpływ społeczny. Konformizm i zachowania konformistyczne w relacjach interpersonalnych.” Ponieważ psychologia społeczna, do której zalicza się komunikację społeczną, jest mało znaną przeciętnemu obywatelowi dziedziną wiedzy, na początek zostały omówione podstawowe pojęcia z tego zakresu. A więc dowiedzieliśmy się (tak już na pewniaka), że konformizm to „skłonność do ulegania przekonaniom, sądom i zachowaniom innych ludzi” i najogólniej mówiąc dostosowanie się do grupy; że reakcją na wpływ społeczny jest uleganie (zachowanie osoby motywowane uzyskaniem nagrody lub uniknięciem kary), identyfikacja (z wybraną osobą) oraz internalizacja (przyjmowanie wartości, norm i innych zasad społecznych, narzucanych z zewnątrz i uznanie ich za swoje); no i jeszcze, że takie (zdawałoby się) dziwne zjawisko, że im więcej świadków jakiegoś kryzysowego wydarzenia, tym mniejsze prawdopodobieństwo ich zareagowania – np. wezwania pogotowia ratunkowego, nazywa się dyfuzją odpowiedzialności. Dyskusja rozwinęła się bardzo szybko. Przykłady ludzkich zachowań podawała zarówno wykładowczyni jak i słuchacze. Takie proste, z życia wzięte, spotykane na co dzień. No bo nikt nie chce być wykluczony z grupy czy otaczającego go środowiska, bo przecież zawsze znajdzie się jakiś idol, którego chcemy naśladować, bo wypadek zgromadzi wiele osób, które się przyglądają ale minie sporo czasu nim ktoś zdecyduje się na wezwanie odpowiednich służb…

Z przykładów wypłynęła jeszcze sprawa rozbieżności w zachowaniach ludzi niezgodnych z ich zasadami – czyli dysonansu poznawczego. Ze stereotypami poszło już dużo łatwiej. No bo kto nie kojarzy prezesa spółki z mężczyzną w sile wieku, elegancko ubranego, jeżdżącego dobrym samochodem? Jest to generalizacja odnosząca się do określonej grupy, a przecież prezesem równie dobrze może być kobieta. Często też generalizujemy, nastawiając się wrogo do jakiejś grupy ludzi – wtedy każdy, kto do tej grupy należy jest uznawany za wroga, co psychologia określa mianem uprzedzenia. O stopień gorsza powiedzielibyśmy jest dyskryminacja, bo tu już wchodzi w grę krzywdzące działanie przeciwko członkowi określonej grupy wyłącznie dlatego, że do niej należy. Kilkugodzinne, ciekawe i aktywne spotkanie minęło bardzo szybko.
Z niecierpliwością czekamy już na następne pod koniec kwietnia.

Noworudzki UTW
Anna Szczepan

Str. 13 w numerze 373 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 373
29 marca – 4 kwietnia 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *