13. emerytura – wypłata już na dniach

Emeryci i renciści mogą być spokojni – prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Świadczenie w wysokości najniższej emerytury – od marca br. 1100 zł brutto – zostanie wypłacone już w maju 2019 r.

Nowe jednorazowe świadczenie w wysokości ok. 888 zł netto trafi do ponad 9,8 mln osób emerytów i rencistów. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to 10,8 mld zł. Co ważne, nie trzeba będzie składać żadnego wniosku o świadczenie „Emerytura+” – pieniądze zostaną wypłacone z urzędu w takiej formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura.

Zgodnie z ustawą 13. emeryturę otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Wypłata już na dniach
Terminy wypłat dodatkowego świadczenia będą tożsame z tymi świadczeniami, które emeryci i renciści otrzymują co miesiąc (1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień każdego miesiąca), a pieniądze mogą trafić do części osób już pod koniec kwietnia.
W związku z tym, że 1 maja mamy święto, część z tych osób może otrzymać to świadczenie w ostatnich dniach kwietnia. Ale będą również te świadczenia, które będą wypłacone na początku czerwca. Dotyczy to np. zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, bo wtedy one są wypłacane, czy jeżeli są wypłacane kwartalnie, to na początku lipca.

Bez potrąceń

Komornik
Wiele osób z długami obawia się, że wypłaconą w maju „trzynastkę” zabierze im komornik. Nie ma takiego zagrożenia, bo zgodnie z ustawą jest to świadczenie wolne od zajęcia. Dlatego pieniądze mogą wpłynąć na rachunek bankowy, a wierzyciel nie ma prawa ich zabrać.

Dodatek mieszkaniowy
Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dochodów w rodzinie. Kwota „trzynastki” może go podnieść na tyle, że zostanie przekroczony próg uprawniający do dodatku mieszkaniowego. Ustawodawca to również przewidział i w przypadku obliczania kwoty dochodu uprawniającej do dodatku nie będzie uwzględniana ta wypłata.

Pomoc z opieki społecznej
Osoby korzystające z pomocy opieki społecznej mają prawo do wsparcia tylko wówczas, gdy mają niższy niż ustalony dochód. Dotyczy to także świadczeń rodzinnych. Zgodnie z ustawą, także w tych przypadkach wypłata „trzynastki” nie podwyższa dochodu.

Renta rodzinna
W przypadku osoby pobierającej rentę rodzinną, cała kwota świadczenia zostanie jej wypłacona. Gdy do renty uprawnionych jest kilka osób, np. rodzic i dzieci, wówczas świadczenie zostanie podzielone proporcjonalnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *