Od czerwca emeryci i renciści mogą zarobić więcej

1 czerwca zmieniły się limity dorabiania do zusowskiej emerytury dla tych osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (kobiety 60, mężczyźni 65 lat). Są wyższe, więc seniorzy i renciści będą mogli więcej dorobić do pieniędzy, które co miesiąc dostają z ZUS

– Oczywiście, że do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać, że istnieją limity przychodów, które obowiązują osoby przed osiągnieciem ustawowego wieku emerytalnego – przestrzega Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Panie po 60-tce i panowie, którzy skończyli 65 lat mają prawo dorabiać do wypłacanych przez ZUS pieniędzy, bez żadnych ograniczeń – dodaje.
Pilnowanie obowiązujących limitów dorabiania jest ważne, gdyż ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia.
– Aby tego uniknąć nie można zarobić więcej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli od 1 czerwca jest to kwota 3977,10 zł brutto – informuje Kowalska-Matis.
Rzecznik dodaje, że wypłatę ZUS może zawiesić, jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia tj. 7386,10 zł brutto. Z kolei, jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 549,71 zł – dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.
Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3977,10 zł brutto przychodu.

Nie wszyscy muszą ograniczać swoje dochody
O limitach muszą pamiętać tylko „wcześniejsi” emeryci. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 1250,88 zł brutto).
– Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, emerytura za dany okres będzie wypłacana w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.
Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń.
Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

Więcej na: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/zmniejszenie-lub-zawieszenie-swiadczen-pracujacych-emerytow-i-rencistow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *