Eurowybory przed nami

W najbliższą niedzielę 26 maja w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Do głosowania będzie uprawnionych ponad 360 mln obywateli w całej UE. Chociaż liczba posłów w PE zmniejszy się, to Polska otrzyma jeden dodatkowy mandat i tym samym w wyborach wybierzemy 52 posłów.

Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu ich stałego zameldowania.

Do rejestru wyborców jesteśmy wpisywani automatycznie na podstawie miejsca twojego zameldowania na pobyt stały. Jeżeli jednak w ostatnim czasie zmienił się nasz adres zamieszkania, należy sprawdzić w odpowiednim urzędzie gminy, czy zostaliśmy dopisani do rejestru wyborców.

Na podstawie rejestru wyborców sporządza się spis wyborców, tj. listę osób, które mają prawo oddania głosu w danej obwodowej komisji wyborczej.

Jeżeli chcesz głosować poza miejscem twojego zameldowania, masz dwie możliwości:
– możesz pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania – wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest się ujętym w spisie wyborców. Wniosek możesz złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Z takim zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą;

– możesz złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Wniosek musi być wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

W Polsce obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na obszarze gminy również mogą głosować. Muszą jednak złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów.

Zapraszamy również na stronę/wydarzenie utworzone przez nas na portalu społecznościowym.
Tam, BEZ AGITACJI WYBORCZYCH, będziemy publikować informacje przydatne przed głosowaniem:
www.facebook.com/events/2272029726210200/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *