OSA razy dwa

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki naboru drugiej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). 100 tys. zł na budowę dwóch stref pozyskała gmina Nowa Ruda

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Mają sprzyjać integracji społecznej i być skierowane do różnych grup wiekowych.

Dofinansowaniem w ramach Programu zostały objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w dwóch wariantach realizacyjnych:

Wariant podstawowy:
•Siłownia plenerowa
•Strefa relaksu

Wariant rozszerzony:
•Siłownia plenerowa
•Strefa relaksu
•Sprawnościowy plac zabaw
•Ogrodzenie terenu

O dofinansowanie z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, podmioty posiadające osobowość prawną, np. stowarzyszenia, fundacje czy spółdzielnie mieszkaniowe.

Gmina Nowa Ruda pozyskała środki w wysokości 100 tys. zł na budowę dwóch Otwartych Stref Aktywności (wariant rozszerzony), które powstaną w Jugowie przy ul. Grzybowskiej i w Świerkach obok Świetlicy Wiejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *