Na cmentarzu Legionistów w Brodach

Już po raz piąty wolontariusze Fundacji Studio Wschód z Jugowa wykonują prace renowacyjno-porządkowe na cmentarzu polskich bohaterów w Brodach. Widok miejsca pochówku Polskich Legionistów przeraził, ale jednocześnie wyzwolił skrywane pokłady energii. Musieliśmy oczyścić to szczególne miejsce z chaszczy, pokrzyw, ostów oraz krzaków

To przecież polscy żołnierze spoczywający w mogiłach w Brodach, w roku 1920, zatrzymali marsz oddziałów gen. Michaiła Tuchaczewskiego na Warszawę. Dzięki temu gen. Siemion Budionny atakujący Warszawę od strony północnej nie był w stanie okrążyć stolicy z dwóch stron, co zdecydowałoby o zdobyciu Warszawy. Kilka set mogił na cmentarzu wojskowym w Brodach świadczy o rozmiarze tego starcia. Bitwa pod Brodami uniemożliwiła połączenie sił gen. Siemiona Budionnego z siłami gen. Michaiła Tuchaczewskiego co miało kluczowe znaczenie w obronie Warszawy. Grupa z Jugowa i pan Romuald Babiński z Radkowa dzięki pracy wykonanej na cmentarzu uporządkowali około 750 nagrobków polskich bohaterów. Dzięki ofiarnej, dwudniowej pracy cmentarz w dużej mierze został przywrócony do godnego stanu, co podkreślali, pełni podziwu mieszkańcy Brodów. Na cmentarzu w Brodach pracowali: Natalia Muzyka, Milena Wyrębak, Julia Lichwa, Kamila Koćmirska, Karol Tyszka, Olaf Peszko, Przemysław Dyjak, Adrian Koćmirski, Emil Markiewicz, Bartosz Jakubowski, Romuald Babiński, Marcin Antosik i Bożena Sołek-Muzyka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *