Jugowianie w Berdyczowie

W dniach 15-17 lipca wolontariusze Fundacji Studio Wschód z Jugowa wraz z Romanem Babińskim z Radkowa, w ramach X, jubileuszowej, edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” porządkowali cmentarz w Berdyczowie, obwód Żytomierski. Za wspólną pracę na berdyczowskiej nekropolii dziękujemy pani Irenie, panu Jurkowi Sokalskiemu, a nade wszystko młodzieży z tutejszej parafii. Ramię w ramię z jugowską i berdyczowską młodzieżą pracował Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Jak podkreślała młodzież, to tylko w naszej ukochanej Rzeczpospolitej, pod wodzą Grażyny Orłowskiej-Sondej, możliwe jest aby urzędnik najwyższego szczebla już o godz. 8:00 przybył w roboczym ubraniu na cmentarz, chwycił kosiarkę, aby na równi z nimi wyrywać z czeluści zapomnienia mogiły naszych Rodaków. Jakże bliskie naszym sercom stały się wówczas wspólnie odkrywane z chaszczy nagrobki: Wandy i Adolfa Paciorkowskich, Franciszki Zielińskiej, rodziny Orłowskich, Lorety Bojakowskiej, Katarzyny Paszkowskiej oraz wielu innych Polaków. Jakże pięknie i donośnie, po zakończonej pracy, przy nagrobku ks. Kanonika Józefa Kosińskiego, proboszcza Berdyczowa, który w 1940 roku wrócił z łagru, gdzie przebywał 5 lat, wybrzmiały słowa „Roty” Marii Konopnickiej „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród..”. Nikt z nas nie wstydził się wówczas, spływających po policzkach łez: radości z dobrze wykonanej pracy, wielkiego szacunku dla Rodaków pochowanych na berdyczowskim cmentarzu, oraz wielkiej nadziei, że pamięć o tych którzy odeszli została przywrócona i będzie trwała na wieki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *