PWSZ w Nysie i ustawiczne kształcenie seniorów

17 października rozpoczął się II semestr „Ustawicznego Kształcenia Seniorów”– projektu PWSZ w Nysie dotyczącego Uniwersytetów Trzeciego Wieku, objętych przez PWSZ patronatem naukowym. Tematyka tego semestru obejmować będzie zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości, z sugestią jak wykorzystać tę wiedzę dla działalności UTW. Wszystkie spotkania w tym semestrze prowadzone będą przez dra Piotra Bernata, który wielokrotnie prowadził wykłady na naszym UTW. To pierwsze spotkanie okazało się pełne niespodzianek. Już poprzedniego dnia, kiedy zakwaterowaliśmy się w nyskim hotelu, przy kolacji wznieśliśmy toast lampką szampana za powodzenie w zimowym semestrze. Następnego dnia obdarowaliśmy naturalnymi witaminkami – czyli skrzyneczką z owocami, naszego wykładowcę i prorektora Tomasza Drewniaka, który oczywiście odwiedził nas ze słowami powitania po wakacyjnej przerwie. No i w końcu okazało się, że dr Bernat obchodzi właśnie 25-lecie swojej pracy zawodowej i z tej okazji na przewie kawowej, „wjechał” okazały tort (a jaki pyszny!), którym osobiście częstował sam jubilat. Ale mimo wszystkich przyjemności na wykład czasu starczyło.

Nie było też wyjścia i trzeba było napisać test wstępny z zagadnień przedsiębiorczości, co oczywiście wszyscy zrobili (no wymóg projektu – trudno) i powiedzmy sobie zaliczyli w miarę przyzwoicie. Ten pierwszy wykład był wprowadzeniem w zagadnienia przedsiębiorczości. Określiliśmy więc podstawowe funkcje przedsiębiorczości, którymi są: planowanie, organizacja, realizacja i kontrola oraz zdefiniowaliśmy co to takiego ta przedsiębiorczość – czyli kreowanie czegoś nowego i – ku naszemu zdziwieniu – tworzeniu czegoś z niczego. „Książkowych” definicji przedsiębiorczości jest kilka; jedne uwzględniają podejście procesowe, inne uwzględniają rezultaty lub niezbędne umiejętności. Kogoś, kto jest przedsiębiorczy charakteryzują pewne określone cechy, takie jak: skłonność do podejmowania ryzyka, gotowość do przyswajania wiedzy i chęć poszukiwań, umiejętność wyciągania wniosków z obserwacji i dobrego kontaktu z otoczeniem, zdecydowanie, odpowiedzialność i umiejętność wykorzystania każdej okazji do twórczego działania. Zapoznaliśmy się też z tzw. analizą przypadku (case study) na wybranym przez wykładowcę przypadku. Takie studium przypadku posługuje się liczbami, systematyzuje je, a wyniki przedstawia w postaci tabel i wykresów. Wykres Pareta-Lorenza jaki został utworzony na podstawie tabeli, zawierał zarówno słupki jak i wykres liniowy. Słupki pokazały wartości liczbowe danych w porządku malejącym, a wykres liniowy pokazał skumulowane sumy tych danych od lewej do prawej. Ciekawy wykład zakończył się zadaniami domowymi. No cóż, w każdej szkolenie trzeba włożyć trochę pracy własnej.

Noworudzki UTW
Anna Szczepan

Str. 9 w numerze 402 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 402
1-7 listopada 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *