PWSZ w Nysie i ustawiczne kształcenie seniorów

Na drugi zjazd studentów seniorów Noworudzkiego UTW w PWSZ w Nysie jechaliśmy późnym popołudniem (13 listopada) w padającym deszczu ze śniegiem. Ale następnego dnia ranek przywitał nas piękną pogodą z tu i ówdzie malowanymi lekkim mrozem obrazami. Na zajęciach słuchacze zapoznali się z pojęciem „celu” – czyli świadomego lub podświadomego stanu przyszłego, który uważamy za pożądany i do którego swoim działaniem dążymy. Cel musi zostać sformułowany jakościowo i ilościowo, musi też zostać określony czas, w jakim zostanie osiągnięty. Cel zawsze odnosi się do dalszej lub bliższej przyszłości. Jakieś cele wyznacza sobie każdy z nas, wyznaczają je sobie organizacje, społeczności, państwo. Np. celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest szeroko pojęta edukacja. Jak ją osiągnąć? Oczywiście przez wykłady i warsztaty z różnych dziedzin wiedzy – ale nie tylko. Funkcję edukacyjną spełnia również turystyka (zawsze poznaje się coś nowego), taniec (nazywany również formą komunikacji niewerbalnej) czy wszelkie formy odpowiedniego ruchu, uczące jak zachować zdrowie i sprawność fizyczną. Takie działania dla osiągnięcia celu – czyli edukacji -są oczywiście planowane i można powiedzieć, że mają też motywację. Bo na zakończenie roku akademickiego dostaniemy dyplomy, bo swoimi nabytymi umiejętnościami pochwali się grupa teatralna, taneczna, śpiewająca czy kulinarna. Jak przystało na szkołę została zadana praca domowa – a mianowicie należy rozszyfrować skrót SMART dotyczący formułowania celów. A na teście sprawdzającym trzeba to będzie wiedzieć! Jak zawsze spotkanie z Panem drem Piotrem Bernatem było ciekawe i nawet ci, którzy czasem na wykładach „zamykają oko” brali udział w dyskusji. A była ożywiona.

Noworudzki UTW
Anna Szczepan
fot. A.Szczepan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *