OSP Wolibórz w KSRG

Na prośbę druhów Ochotniczej Straży Pożarnej Wolibórz, wraz z Bartoszem Słoninką, prezesem gminnego OSP i Pawłem Gargolem, komendantem gminnego OSP sporządzono wniosek do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i rozpoczęto proces przygotowania jednostki do wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W tym czasie zaopatrzono jednostkę w nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy oraz potrzebny sprzęt.
Przy wsparciu posła Michała Dworczyka zakupiono dla jednostki zestaw do ratownictwa drogowego o wartości 100 tysięcy złotych, płacąc jedynie 1 tyś. zł.

Wniosek, przy akceptacji Rafała Chorzewskiego, dowódcy JRG, Jarosława Chodorowskiego, komendanta PSP oraz prezesa oddziału wojewódzkiego Związku OSP Ryszarda Drozda przesłano dalej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komendanta Wojewódzkiego PSP gen. Adama Koniecznego i akceptacji Komendanta Głównego gen. brygadiera Leszka Suskiego obecność druhów z Woliborza w KSRG stała się faktem.

Uroczystość miała miejsce przed remizą w Woliborzu na nowym parkingu, który wybudowano w zeszłym roku z 80% dofinansowaniem ze środków unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *