Testy, testy, testy

Starostowie czterech powiatów kłodzkiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego i ząbkowickiego w imieniu blisko pół miliona swoich mieszkańców apelują do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o zwiększenie ilości testów na obecność koronawirusa

W korespondencji przesłanej 2 kwietnia do Ministerstwa Zdrowia szefowie powiatów zwracają uwagę na fakt szybko postępującej pandemii oraz wskazują, że ze względu na niską ilość wykonywanych testów, statystyki mogą być poważnie zaniżone. W trosce o życie i zdrowie mieszkańców Starostowie zaoferowali ministerstwu pomoc. Wyrazili gotowość do sfinansowania zakupu szybkich testów do badania mieszkańców oraz chęć pokrycia kosztów procesu związanego z diagnostyką koronawirusa.

Poniżej pełna treść listu:
Szanowny Pan Łukasz Szumowski Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze, wszyscy widzimy, że sytuacja związana z rozwojem pandemii koronawirusa w Polsce staje się coraz bardziej dramatyczna. Liczba osób zarażonych wirusem oraz tych, które niestety przegrały swoją walkę z chorobą, szybko przybywa. W reprezentowanych przez nas powiatach wirus również jest bardzo aktywny i stanowi śmiertelne zagrożenie dla naszych mieszkańców.

Jednocześnie mamy świadomość, że liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce, a co za tym idzie w naszych powiatach, może być dużo wyższa niż podają statystyki. Przyczyną tego faktu jest zbyt mała liczba przeprowadzanych testów na obecność wirusa. Dbając więc o bezpieczeństwo mieszkańców naszych powiatów, domagamy się wykonywania zdecydowanie większej ilości testów, ponieważ tylko w ten sposób będziemy mogli zapanować nad rozwojem pandemii i uchronić życie i zdrowie wielu ludzi.

Nie ograniczamy się jedynie do oczekiwań i w tej trudnej sytuacji chcemy zaoferować wsparcie i pomoc. Jesteśmy gotowi sfinansować zakup szybkich testów dla naszych mieszkańców oraz pokryć koszty procesu związanego z diagnostyką koronawirusa. Dzięki temu będziemy w stanie skutecznie odizolować zakażone osoby od zdrowych ludzi i wpłynąć na zmniejszenie liczby nowych zakażeń.

Biorąc pod uwagę powyższe oczekujemy od Pana informacji, które testy są rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia. Apelujemy także do Pana Ministra o poszerzenie puli dopuszczonych do stosowania testów o tak zwane szybkie testy, z których korzysta się między innymi w Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

Jest to szczególnie istotne w sytuacji zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko mieszkańcom, ale także personelowi medycznemu w szpitalach, prowadzonych przez nasze powiaty. Niestety bowiem zdarzają się interwencje medyczne, podczas których pacjenci wzywając pogotowie ratunkowe nie informują dyspozytorów o podejrzeniu zarażenia koronawirusem. Ratownicy stwierdzają to dopiero w trakcie przeprowadzonego wywiadu. Na skutek takich interwencji do chwili otrzymania informacji o wyniku badań pacjenta, Zespoły Ratownictwa Medycznego podlegają izolacji i wyłączeniu z pracy. Taka sytuacja dramatycznie zmniejsza możliwość zapewnienia mieszkańcom opieki zdrowotnej przez nasze szpitale.

Panie Ministrze, prosimy więc Ministerstwo Zdrowia o podjęcie szybkiej i efektywnej współpracy z naszymi powiatami w powyższym zakresie. Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami lepiej i skuteczniej zadbamy o zdrowie i życie mieszkańców.
Oczekując na pilną odpowiedź życzymy sukcesów w walce z trwająca w Polsce pandemią.
Podpisali:

Grzegorz Kosowski – Starosta Dzierżoniowski,
Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki,
Piotr Fedorowicz – Starosta Świdnicki,
Roman Fester – Starosta Ząbkowicki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *