Testy dla pracowników i mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

Na terenie województwa dolnośląskiego ruszył projekt profilaktycznych badań pod kątem koronawirusa SARS-CoV2, które będą wykonywane u pracowników i pensjonariuszy DPS-ów. Zadanie realizowane będzie przez Wojska Obrony Terytorialnej przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim

W celu realizacji tego zadania zostanie wykorzystana dodatkowa wojskowa karetka funkcjonująca w ramach utworzonego zespołu interwencji kryzysowej. Zasadniczym zadaniem tego zespołu będzie pobieranie wymazów od mieszkańców, pracowników DPS, a także ich przekazywanie do właściwego laboratorium w celu przeprowadzenia badań na obecność koronawirusa.

Harmonogram pracy karetki wojskowej został wstępnie opracowany, a szczegóły pracy uzgadniane będą z odpowiednimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi, samorządami oraz domami pomocy społecznej.

Dodatkowo zespół interwencji kryzysowej będzie wspierał DPS-y w przeprowadzaniu triażu, ewentualnej ewakuacji, dekontaminacji pomieszczeń, sprzętu i pojazdów, a także w realizacji szkoleń dotyczących wyeliminowania transmisji koronawirusa i działaniach z zakresu odtworzenia zdolności ich funkcjonowania.

Podejmowane działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników dolnośląskich Domów Pomocy Społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *