Podróżni obok centrum Kłodzka korzystają z nowego peronu

Na przystanku Kłodzko Miasto podróżni wsiadają do pociągów z nowego peronu. Zakończył się kolejny etap przebudowy przystanku w stację. Na peronach będą wiaty, pochylnie i windy. Dodatkowe tory i rozjazdy usprawnią kursowanie pociągów w kierunku Kudowy, Międzylesia, Wrocławia i Wałbrzycha. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za blisko 60 mln zł finansowana jest z budżetu.

Nowy peron na przystanku Kłodzko Miasto zapewnia dogodny dostęp do pociągów. Ustawiona jest długa szeroka wiata, zamontowane jest oświetlenie i zegary. Do dyspozycji podróżnych będą ławki. Szykowane jest oznakowanie, tablice kierunkowe oraz gabloty z rozkładami jazdy. Wejście na peron poprowadzone jest schodami od przejścia pod torami. W przejściu wykonawca szykuje powierzchnię do ułożenie płytek ściennych i podłogowych. Wykonano już prace odwadniające i izolacyjne.

Do momentu udostępnienia nowego peronu, podróżni wsiadali do pociągów ze starego nr 1. Prace w obszarze Kłodzka Miasta odbywają się przy zachowaniu obsługi pasażerów. Kursują pociągi pasażerskie i towarowe. Wymaga to od wykonawców zachowania podwyższonego reżimu bezpieczeństwa przy realizacji robót.

Dostępniejsze perony z windami
Kontynuowana jest przebudowa dotychczasowego peronu nr 1. Podróżni zyskają dodatkowe wygodne wejście pochylnią (od ul. Lutyckiej i Kościuszki). Wykonana jest już betonowa nawierzchnia i obrzeża. Na obu peronach (dotychczasowym nr 1 oraz nowym nr 2) windy będą ułatwiały dostęp do pociągów szczególnie podróżnym o ograniczonych możliwościach poruszania się. Są już wybudowane szyby windowe naprzeciw schodów z przejścia tunelowego.

Poprawiła się estetyka i stan przyległego do peronów Kłodzka Miasta wiaduktu kolejowego. Konstrukcje nad ul. Kościuszki zostały gruntownie wyczyszczone, zabezpieczone i pomalowane.

Dodatkowe tory i nastawnia
Pomiędzy stacją Kłodzko Główne a posterunkiem technicznym Kłodzko Nowe zostały ułożone dwa nowe tory. Zamontowana została sieć trakcyjna. Są też nowe rozjazdy – ważne elementy drogi kolejowej, zapewniające przejazd pociągów z toru na tor. Wcześniej wykonawca zdemontował stary tor i sieć trakcyjną.

Kontynuowane są roboty przy rozbudowie układu torowego. Budowane są trzy nowe tory, które będą zelektryfikowane. Zamontowanych zostanie 9 rozjazdów z urządzeniami EOR (elektrycznego ogrzewania rozjazdów), co zapewni sprawne podróże w warunkach zimowych. Ruch pociągów w rejonie stacji będzie prowadzony z nowej nastawni. W budynku kończą się prace.

Dotychczasowy przystanek Kłodzko Miasto w 2021 r. będzie już stacją. Pociągi będą mogły tu kończyć i rozpoczynać bieg, co nie było niemożliwe na przystanku. Takie rozwiązanie ułatwi mieszkańcom i turystom podróże. Będzie lepsza dostępność do kolei i łatwiejsza komunikacja w mieście.

Zakres prac na przystanku Kłodzko Miasto wymagał rozszerzenia. Powodem była konieczność wzmocnienia terenu, na którym położone są tory. Większy zakres prac przedłużył czas realizacji zadania.

Wartość zadania „Zwiększenie przepustowości wybranych linii kolejowych poprzez optymalizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i układów stacyjnych” wynosi 59 778 672.26 zł (netto). Inwestycja jest realizowana ze środków budżetowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *