Budżet Obywatelski Nowa Ruda 2021 – wyniki głosowania

Tylko 2139 noworudzian wzięło udział w głosowaniu nad zadaniami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego Nowa Ruda 2021, które zakończyło się 30 września. Przypomnijmy, że głos mógł oddać każdy mieszkaniec miasta Nowa Ruda, który w roku przeprowadzania głosowania ukończył lub ukończy 15 lat

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych.
W skrócie oznacza to, że:
– mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
– propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
– w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje zadań przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?
Pieniądze, które zostały przeznaczone na Budżet Obywatelski, to wydzielona część budżetu Miasta Nowa Ruda. W tym roku do dyspozycji, w ramach Budżetu Obywatelskiego, jest 300 tys. złotych, a koszt zgłoszonego do realizacji zadania nie mógł przekroczyć kwoty 50.000 zł. Wybrane projekty będą realizowane od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zadania, które zostaną zrealizowane:

1. „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Nowa Ruda poprzez doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie-Słupiec”
Lokalizacja: ul. Szybowa 1, 57-402 Nowa Ruda
Opis zadania: W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Nowa Ruda zasadne jest doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Ruda-Słupiec w niezbędny sprzęt ochrony osobistej strażaka, tj. ubrania specjalistyczne typu Nomex i hełmy strażackie. Należy też wymienić zużyty sprzęt, który stanowi podstawowe wyposażenie strażaka niezbędne w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie-Słupcu bierze udział w zdarzeniach wymagających użycia specjalistycznych środków ochrony osobistej strażaka niezbędnej przy pożarach, wypadkach komunikacyjnych, działaniach związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.
Koszt: 49 500,00 zł
Głosów: 423

2. „Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy”
Lokalizacja: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nowej Rudzie ul. Stara Droga 39
Opis zadania: Projekt ma na celu wyposażenie kuchni szkolnej w nowoczesne urządzenia służące do gotowania oraz przygotowywania posiłków. Wiąże się z tym podniesienie standardu kuchni, a co za tym idzie – jakość, szybkość oraz urozmaicenie posiłków. Mamy na uwadze zdrowie naszych dzieci i młodzieży szkolnej oraz dobro mieszkańców dzielnicy Drogosław, korzystających z usług naszej kuchni. Priorytetem jest doposażenie kuchni w piec konwekcyjno-parowy plus dodatki, maszynkę do mielenia mięs, szatkownicę do warzyw, termomix oraz inny drobny sprzęt kuchenny.
Koszt: 50 000,00 zł
Głosów: 247

3. „Budowa Street Workout na osiedlu Waryńskiego w Słupcu oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Broniewskiego i ul. Rycerskiej”
Lokalizacja: 1. Budowa Street Workout – osiedle Waryńskiego w Słupcu – tuż przy boisku przy ulicy Prusa, 2. Doposażenie placu zabaw – osiedle Waryńskiego przy ul. Broniewskiego i ul. Rycerskiej
Opis zadania: Celem projektu jest poprawa infrastruktury sportowej na osiedlu Waryńskiego oraz zachęcenie młodzieży i dzieci do uprawiania sportu i prowadzeniu zdrowego trybu życia.
Cele pośrednie:
– budowa Street Workout Parku
– popularyzacja aktywnego spędzania czasu i propagowanie zdrowego trybu życia
Realizację projektu będzie można podzielić na następujące etapy:
I etap – przygotowanie terenu, miejsca gdzie zostanie zbudowany plac pod Street Workout. W ramach tego etapu należy dokonać pomiarów i wytyczyć obszar, na którym powstanie Street Workout.
II etap – utwardzenie terenu oraz przygotowanie fundamentów do montażu elementów Street Workout Parku. W ramach tego etapu należy wykopać miejsca, które posłużą za fundamenty. Następnie cały teren należy utwardzić i ułożyć maty gumowe.
III etap – to montaż urządzeń służących do ćwiczeń na wyznaczonym placu. W ramach tego etapu zamontowane zostaną poszczególne elementy do fundamentów oraz przykręcone wszystkie elementy dodatkowe.
IV etap – sprawdzenie stanu zainstalowanych urządzeń do ćwiczeń. W ramach tego etapu należy wykonać testy obciążeniowe poszczególnych elementów, aby uzyskać certyfikat bezpieczeństwa (o ile będzie on wymagany).
Powstała infrastruktura umo­żliwi młodzieży uprawianie sportu. Natomiast na nowym placu zabaw przy skrzyżowaniu ulic Rycerskiej z Broniewskiego w Słupcu ustawienie nowych elementów dla młodszych dzieci: np. zestaw integracyjny ze zjeżdżalniami i dodatkowymi elementami zabaw.
Uzasadnienie: Dzięki budowie Street Workout poprawi się sprawność fizyczna u młodzieży i dorosłych. Nastąpi popularyzacja aktywnych form spędzania czasu. Zakorzeniony zostanie u młodzieży zdrowy tryb życia.
Plac będzie służył do wykonywania ćwiczeń z ciężarem własnego ciała, a również wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych. Dzięki ćwiczeniom na tej konstrukcji dzieci i młodzież będą mniej narażone na choroby związane z kręgosłupem oraz będą wzmacniać swój układ mięśniowy. Młodzież spędzająca czas na treningach, nie będzie podatna na negatywne wpływy środowiska – uzależnienie od wszelkich używek, zachowania destrukcyjne, niewłaściwe (agresja, przestępczość). Na treningi przychodzić będą osoby, które za swój priorytet wybrali naukę, sport, zdrowy tryb życia. Sport ten umożliwi poznanie innych osób z podobną pasją. Aktywność na placach „Street Workout” pobudza kreatywność i uczy pracy zespołowej.
Dzięki realizacji niniejszego projektu stworzymy możliwość mieszkańcom dzielnicy Słupiec do rozwijania swoich umiejętności fizycznych oraz poprawienia sylwetki. Powstała infrastruktura, będzie ciekawą rozrywką i sposobem na spędzanie wolnego czasu dla młodzieży.
Koszt: 50 000,00 zł
Głosów: 237

4. „«Sygnał Miłosierdzia» – IV edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej”
Lokalizacja: 1. Warsztaty – Nowa Ruda, Miejski Ośrodek Kultury, ul. Strzelecka 2A
2. Koncert – Nowa Ruda-Słupiec, Centrum Turystyczno-Sportowe (parking przy basenie), ul. Kłodzka 16
Opis zadania: Koncert pn. „Sygnał Miłosierdzia” to organizowane już po raz czwarty wyjątkowe wydarzenie, a zarazem wielka uczta dla miłośników muzyki chrześcijańskiej, przyciągająca jak magnes setki osób. Jego wyjątkowość polega na możliwości współtworzenia tego dzieła przez każdego, kto tylko lub śpiewać lub potrafi grać na jakimkolwiek instrumencie i będzie uczestniczył w poprzedzających koncert warsztatach. Śpiewanie w chórze, któremu towarzyszą instrumenty jest jedną z najprzyjemniejszych i najbardziej przystępnych form muzykowania dla tych, którzy nie są profesjonalnymi muzykami. Chętni zgłaszają swój udział poprzez dokonanie stosownej rejestracji na stronie internetowej www.sygnalmilosierdzia.pl. Dzięki temu otrzymają na swoje skrzynki e-mailowe nuty, teksty i nagrania repertuaru odpowiednio dla sopranów, altów, tenorów i basów.
Warsztaty pod okiem profesjonalistów, mają na celu naukę współpracy dążącej do jednolitego i pięknego współbrzmienia w dwu, trzy i czterogłosie, wyczulają na różnorodność barwy poszczególnych głosów i ich indywidualnego brzmienia. Będą się odbywały zgodnie z przesłanym wszystkim uczestnikom harmonogramem w Miejskim Ośrodku Kultury. Ilość miejsc jest nieograniczona, ale koniecznie należy dokonać zgłoszenia.
Wspólne muzykowanie uwrażliwia na piękno muzyki, kształtuje umiejętność współdziałania w grupie i dążenia do jednego celu, ćwiczy obowiązkowość oraz odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za wszystkich w danym głosie. Ponadto, muzyka jest niezwykłym bodźcem estetycznym kształtującym osobowość człowieka. Pozwala wyrazić siebie przy jednoczesnym słuchaniu innych. Uwieńczeniem warsztatów chóralnych będzie uzupełnienie ich warsztatami instrumentalnymi, tak, aby współtworzyć spójną, muzyczną całość na potrzebę finałowego koncertu uwielbienia Pana Boga pod nieprzypadkową nazwą „Sygnał Miłosierdzia”.
Ten finałowy, wspólnotowy śpiew, przepięknie zaaranżowanych pieśni religijnych zabrzmi wieczorem w Uroczystość Bożego Ciała 3 czerwca 2021 roku w plenerowej scenerii na parkingu przy Centrum Turystyczno-Sportowym, ul. Kłodzka 16 w Nowej Rudzie-Słupcu.
Weryfikując zorganizowane wydarzenia w naszym regionie o tym samym charakterze i celu jak ww. zadanie, przewidywana liczba odbiorców koncertu nie przekroczy 800 osób.
Osiągnięcie celu jakim będzie organizacja tak wielkiego przedsięwzięcia jak koncert w plenerze, wiąże się z koniecznością zabezpieczenia, oprócz zasobów ludzkich, niezbędnego sprzętu. Nieodzowne jest wynajęcie dużej sceny, która będzie w stanie pomieścić zarówno chór jak i orkiestrę. W ramach przedmiotowego zadania konieczne jest również wypożyczenie nagłośnienia, oświetlenia, podestów chóralnych, opłacenie instruktorów warsztatowych, koszty promocyjne (plakaty, banery, ulotki, spot reklamowy) etc.
Koszt: 50 000,00 zł
Głosów: 233

5. „Namalujmy plac zabaw przy ul. Szkolnej”
Lokalizacja: plac przy ul. Szkolnej 3
Opis zadania: Do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Rudzie uczęszcza około 400 dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Niestety, szkoła nie posiada placu zabaw. Uczniowie w czasie przerwy bawią się na wyłożonym kostką pustym placu. Wychodzimy z pomysłem NAMALOWANIA gier i zabaw rozwijających kreatywność, stymulujących samoistny rozwój dzieci, zachęcających do ruchu, zabawy, gier, wspólnego spędzania czasu. Pragniemy, aby nasi wychowankowie poprzez zabawę uczyli się panować nad własnym ciałem, rozładowywać energię i właściwie lokować emocje.
Ważne jest również to, że poza godzinami, gdy dzieci przebywają w szkole, plac ten może być również dostępny dla wszystkich dzieci z okolicy, gdyż teren szkoły nie jest zamknięty.
Zadanie polega na tym, aby przy ul. Szkolnej namalować plac zabaw. Wykonanie musi być trwałe, żeby nie zniszczyło się szybko, gdyż będzie narażone na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Plac zabaw powinien być wykonany przez profesjonalną firmę, która da gwarancję trwałości na wiele lat. Zależy nam na tym, aby projekt obejmował między innymi takie zabawy i gry jak: chińczyk, klasy, różnorodne tory przeszkód, „węża i drabiny”, twistera, gąsienicę.
Koszt: 50 000,00 zł
Głosów: 186

6. „Pracownia językowa dla uczniów LO”
Lokalizacja: Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie
Opis zadania: Naszym marzeniem jest stworzenie nowoczesnej pracowni do nauki języków obcych, która znacznie ułatwiłaby uczniom przyswajanie wiedzy. W dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się językami obcymi jest niezbędna, dlatego zależy nam na pozyskaniu 16-sto stanowiskowej pracowni językowej. Nowe meble w połączeniu z nową elektroniką posiadają następującą funkcjonalność: możliwości prowadzenia rozmów z utrzymaniem kontaktu wzrokowego (układ w podkowie), poprawiony komfort pracy – uczeń skierowany jest w stronę tablicy interaktywnej, wbudowany do blatu dotykowy monitor z hartowaną szybą wandaloodporną nie zasłania uczniom widoku na tablicę interaktywną.
Funkcje realizowane w pracowni: dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub czwórki (maksymalnie 16 grup).
Praca w grupach: podział słuchaczy na dowolne grupy (max 16), które jednocześnie realizują własne programy (max 8) (np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B słucha audycji i dyskutuje).
Głównym działaniem związanym z realizacją zadania jest zakup nowoczesnej pracowni językowej (meble + sprzęt) firmy „Aktin” dla 16 uczniów.
Koszt: 23 000,00 zł
Głosów: 179

7. „Doposażenie kompleksu sportowego – zmniejszono zakres zadania w porozumieniu z wnioskodawcą projektu”
Lokalizacja: boisko wielofunkcyjne ul. Orkana
Opis zadania: zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, modernizacja boiska – zakup i montaż zestawów do gry w piłkę siatkową i koszykową na nowo powstałym wielofunkcyjnym boisku sportowym ul. Orkana.
Koszt: 27 500,00 zł
Głosów: 147
Nie zakwalifikowały się do realizacji:
8. „Rewitalizacja boiska sportowego w Nowej Rudzie nad osiedlem Piastowskim”
Koszt: 50 000,00 zł, głosów: 124
9. „Projekt i wizualizacja nowego stadionu KS Piast Nowa Ruda”
Koszt: 50 000,00 zł, głosów: 114
10. „Rodzinna strefa odpoczynku i relaksu”
Koszt: 50 000,00 zł, głosów: 96
11. „Klimatyzacja sali widowiskowo-kinowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie – etap I”
Koszt: 50 000,00 zł, głosów: 56
12. „Przystosowanie ścianki wspinaczkowej do użytkowania całorocznego”
Koszt: 50 000,00 zł, głosów: 43
13. „Czyste powietrze dla najmłodszych uczniów”
Koszt: 30 000,00 zł, głosów: 21
14. „Światło dla seniora – Modernizacja oświetlenia sceny sali widowiskowej Filii MBP w Słupcu”
Koszt: 50 000,00 zł, głosów: 3

Str. 6-7 w numerze 449 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 449
9-15 października 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *