Znamy zwycięzców konkursu

W środę 7 października odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Porozumienie bez przemocy”, którego organizatorem był Zespół Interdyscyplinarny w Nowej Rudzie pod patronatem burmistrza Tomasza Kilińskiego

Konkurs „Porozumienie bez przemocy” był pierwszym tego typu konkursem, którego formuła na stałe wpisze się w działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Rudzie.
Konkurs miał na celu podniesienie świadomości młodzieży naszego miasta w zakresie komunikacji opartej na empatii i zrozumieniu drugiego człowieka, bez stosowania jakiejkolwiek formy przemocy. Na nas, jako dorosłych, rodziców, pedagogów, przedstawicieli instytucji ciąży obowiązek wychowania dzieci w środowisku zbudowanym z zaufania i szczerości, a także szacunku dla drugiego człowieka. Uświadamianie młodych ludzi leży u podstaw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Każdy, kto jest świadomy swojej wartości i wartości drugiego człowiek będzie szanował godność osobistą drugiej osoby i jej niezbywalne prawo do życia i zdrowia.
– W konkursie wzięło udział kilka noworudzkich szkół. Nadesłane prace były na wysokim poziomie plastycznym. Mieliśmy spory problem z wyborem najlepszej pracy i obrady jury były burzliwe. Prace były zróżnicowane pod kątem formy plastycznej, a wszystkie wyrażały dużą świadomość problemu, jakim jest przemoc. I to nie tylko przemoc domowa, ale również przemoc między rówieśnikami – mówi Paulina Koptyra, zastępca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Rudzie.
Z nadesłanych prac jury wyłoniło w sumie cztery, które zostały nagrodzone i są to prace:
I miejsce Gabriel Cybulski uczeń LO im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie – aparat fotograficzny Kodak,
II miejsce Zoja Kulas uczennica SP nr 7 im. T. Kościuszki w Nowej Rudzie – czytnik książek InkBook,
III miejsce Aleksandra Kossak – bezprzewodowe słuchawki JBL,
wyróżnienie Karolina Zając – słuchawki Sony.
Formuła konkursu zakładała, że zwycięska praca zostanie wykorzystana jako plakat Zespołu Interdyscyplinarnego, promujący ideę życia bez przemocy, jej przeciwdziałania oraz informacje, uzyskanie pomocy w razie potrzeby.
Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom konkursu za wzięcie udziału i podzielenie się z nami talentem plastycznym, jak też częścią siebie, wyrażeniem swoich uczuć w sposób artystyczny. Zachęcamy również do udziału w następnych edycjach konkursu, gdyż kolejne są w przygotowaniu i w kolejnym roku będą realizowane.
Dziękujemy również burmistrzowi Nowej Rudy za patronat oraz wsparcie finansowe.
Zespół Interdyscyplinarny tworzą osoby powołane przez burmistrza miasta, jako przedstawiciele różnych instytucji, aby wspólnie realizować zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu w rodzinie. W chwili obecnej Zespół Interdyscyplinarny tworzą: Elżbieta Gabryszak, przewodniczący ZI – specjalista ds. rodziny, pracownik socjalny MOPS Nowa Ruda, aspirant Paulina Koptyra, zastępca przewodniczącego – kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Nowej Rudzie, Halina Gajcy – wieloletni pedagog szkolny, radna Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, Dorota Staniszewska – doświadczona kurator zawodowy Zespołu Kuratorów Sądowych przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku oraz Maria Kołodziejczyk – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, terapeuta z Poradni Terapii Uzależnień Alkoholowych.
Zespół Interdyscyplinarny ma za zadanie:
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
– podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałania zjawisku przemocy w środowisku zagrożonym przemocą,
– podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Str. 14-15 w numerze 449 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 449
9-15 października 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *