Umowy o dzieło muszą być rejestrowane w ZUS

Podpisujesz z kimś umowę o dzieło? Musisz ją zarejestrować w ZUS w ciągu siedmiu dni od jej wystawienie. Wystarczy wypełnić prosty wniosek, który można przesłać drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Od 1 stycznia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD, który jest zgłoszeniem umowy o dzieło.
– Rejestracja umów o dzieło pozwoli nam przede wszystkim dokładniej ocenić ile takich jest zawieranych – mówi Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Dane z naszego rejestru będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, a także ułatwią weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych – wyjaśnia.
Rzecznik dodaje, że osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło, od której nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, są często pozbawione nie tylko prawa do bezpłatnych świadczeń medycznych, np. w razie wypadku przy pracy, ale także nie gromadzą kapitału na przyszłą emeryturę.
– Zgłoszenie umowy o dzieło jest bardzo proste, robi się to przez Internet, logując się do konta na PUE ZUS. Na stronie ZUS jest dostępna instrukcja, która pokazuje krok po kroku jak to zrobić – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.
W zgłoszeniu są przekazywane wyłącznie ogólne informacje dotyczące: zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy, jak też o jej przedmiocie.

Kto musi, a kto nie – zarejestrować umowę?
Muszą to robić wszyscy płatnicy składek oraz osoby fizyczne, bez względu na to, czy są zarejestrowane w ZUS, jako płatnik składek czy też nie.
Obowiązek zgłaszania nie dotyczy umów o dzieło: zawartych z własnym pracownikiem, wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem, zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności. Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie obejmuje tych podmiotów, czy jednostek organizacyjnych (np. stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, itp.), które nie są płatnikami składek (tj. nie mają obowiązku rejestrować się w ZUS, jako płatnicy składek, bo nie zgłaszają nikogo (w tym siebie) do ubezpieczeń społecznych.

Więcej: www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/karty-uslug-inne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *