Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego „PIAST” Nowa Ruda

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu Sportowego „PIAST” Nowa Ruda w dniu 22 lutego 2021 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Klubu – Nowa Ruda ul. Sportowa 1:
1. Otwarcie obrad i przywitanie gości.
2. Stwierdzenie obecności i prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego zebrania.
4. Powołanie protokolanta.
5. Przyjęcie porządku dziennego zebrania.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie.
8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Zakończenie obrad.

Paweł Szafran, prezes Zarządu KS „PIAST” Nowa Ruda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.