Nowy wóz bojowy dla OSP Jugów

Środa 3 marca była szczególnie ważna dla druhów, druhen oraz członków MDP Ochotniczej Straży Pożarnej w Jugowie. Parę minut po godz. 17.00 dotarł do jednostki OSP fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy z układem napędowym 4×4 – samochód specjalistyczny do reagowania i usuwania katastrof chemicznych

Samochód został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych Gminy Nowa Ruda, w ramach realizacji projektu polsko-czeskiego „Razem bezpieczniej”. Za pomoc oraz ogromne wsparcie w pozyskaniu samochodu OSP Jugów dziękuje wójt Adriannie Mierzejewskiej oraz pracownikom Referatu Rozwoju, Promocji i Zagospodarowania Przestrzennego UG Nowa Ruda na czele z Pawłem Szafranem, kierownikiem referatu.
Nowy wóz bojowy został powitany przez druhów i druhny z OSP Jugów, OSP Wolibórz, OSP Nowa Ruda Drogosław, OSP Nowa Ruda Słupiec oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Jugowa. Po odsłuchaniu hymnu Ochotniczej Straży Pożarnej, przy powiewających na wietrze biało-czerwonych flagach, nowy wóz bojowy został poświęcony przez ks. proboszcza Krzysztofa Kaczmarka.
Gratulacje i życzenia „Tylu powrotów ile wyjazdów”, dla druhów z Jugowa na czele z prezesem Adamem Koziołem, złożyli Dariusz Chojecki, członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Paweł Gargol, komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowa Ruda.
fot. Grzegorz Mikołajek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *