Jak król Kazimierz zdobył Ruś Halicką

Zdecydowaną większość państw średniowiecznej Europy stanowiły monarchie dziedziczne w których władza najczęściej przechodziła z ojca na syna albo władca wyznaczał

Czytaj więcej

Kowal zawinił, Cygana powiesili

Próby uniknięcia wojny za wszelką cenę i na koszt innych państw podejmowane przez Anglię i Francję okazały się wyborem nietrafnym.

Czytaj więcej