Ostrożnie z promocjami

Federacja Konsumentów w Nowej Rudzie ostrzega przed pochopnym zawieraniem umów, tym razem podczas publicznych spotkań z oferentami.
Co zrobić, gdy podpiszemy niekorzystne zobowiązanie?
Podpisywanie niekorzystnych umów energetycznych, telefonicznych i telewizyjnych stało się zmorą wielu mieszkańców Nowej Rudy i okolic. Ostatnio dochodzi również do coraz częstszych przypadków zawierania niekorzystnych umów podczas spotkań promocyjnych. Sprzyjają temu zarówno atmosfera spotkania, kusząca oferta, jak i nieuważne zapoznanie się z warunkami umowy. Prowadzący chcą jak najszybciej podpisać z nami umowę, licząc na to, że nie będziemy do końca czytać jej zapisów. Niektóre z nich okazują się później wpływać bardzo niekorzystnie na wysokość opłat za zakup produktu, czy spłatę rat.
– Przed udziałem w spotkaniu radzimy, jeśli to możliwe, sprawdzić wiarygodność firmy. Przed podpisaniem umowy również powinniśmy dokładnie przyjrzeć się firmie, z którą podpisujemy umowę i kto ją reprezentuje – przypomina Danuta Łącz, prezes noworudzkiego oddziału Federacji Konsumentów. – Przedstawiciele firmy, prowadzący spotkanie, nie mają prawa nikogo ponaglać do podpisania dokumentów. Zawsze możemy umowę wziąć ze sobą i umówić się z oferentem w innym terminie, co da na nam czas na przemyślenie oferty zakupu i przeanalizowanie treści umowy – tłumaczy.
Danuta Łącz przestrzega ponadto, by nie udostępniać oferentom swoich danych osobowych – nr pesel czy numeru konta. Jeśli już doszło do podpisania niekorzystnej umowy, proponuje, by jak najszybciej zgłosić się do Federacji Konsumentów w Nowej Rudzie, która będzie starała się pomóc klientom w odstąpieniu od umowy.

Więcej informacji na str. 6 w numerze 286 tygodnika „Noworudzianin” Numer 286
30 czerwca – 6 lipca 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *