Wybory w Radkowie i Jugowie

W niedzielę 23 lipca odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowa Ruda.
W statystyce Krajowego Biura Wyborczego to głosowanie numer 1000.
Już 1000 wyborów, referendów i innych działań wyborczych miało miejsce w samorządach od początku ich kadencji w 2014 roku. To głosowania w wyborach uzupełniających do rad gmin i miejskich, wybory przedterminowe rad, wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, referenda w sprawie odwołania wójta, burmistrza, prezydenta lub rady – ale także obsadzanie mandatów bez głosowania tam, gdzie zgłoszony został tylko jeden kandydat, czy podejmowanie decyzji, że mandat pozostanie nieobsadzony, jeśli żaden komitet nie zgłosił kandydata. To także wybory ponowne oraz wybory do nowo utworzonej rady.
W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Radkowie uprawnionych było 460 wyborców. Wydano 81 kart do głosowania. Frekwencja wyniosła 17,61%. Oddano 1 nieważną kartę (znak X przy obu nazwiskach). Patrycjusz Rutkowski otrzymał 5 głosów, a Krzysztof Janicki – 75.
W wyborach uzupełniających do Rady Gminy Nowa Ruda w okręgu wyborczym Nr 4 w Jugowie uprawnionych było 601 wyborców. Wydano kart 211 do głosowania. Frekwencja wyniosła 35,11%. Oddano 4 nieważne karty (bez znaku X). Sławomir Karwowski otrzymał 143 głosy, a Adam Bartnicki – 64.Numer 290
28 lipca – 3 sierpnia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *