Poświęcenie kapliczki

W sobotę 25 listopada, przy drodze wiodącej na Górę Świętej Anny w Nowej Rudzie, została poświęcona kapliczka. Tego dnia, o godz. 15.00 spod Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie wyruszyła grupa wiernych, z modlitwą różańcową na ustach. Dotarli do celu o godz. 15.30. Po krótkim wprowadzeniu i modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego, ks. Jerzy Kos, proboszcz parafii św. Mikołaja w Nowej Rudzie, dokonał poświęcenia kapliczki.
– W latach 30 XX wieku został tu posadzony dąb i odnowiono kaplicę, której historia sięga początków XVII wieku. – mówi ks. Jerzy Kos. – To miejsce przypomina nam o rodzinie. Rodzinie, w której babcie są ważne. Stąd też kult św. Anny, która uczy Maryję prawa Bożego, przykazań Bożych – w taki sposób jest ­namalowana – dodaje.
Kaplica, którą odnowił Julian Denysiewicz, w latach 90 XX wieku została skradziona. Dzisiaj możemy się cieszyć repliką tamtej kaplicy z wizerunkiem Maryi i św. Anny namalowanym przez Sandrę Fidurską. Inspiratorami tego wydarzenia byli państwo Roguscy z Nowej Rudy.

Więcej informacji na str. 5 w numerze 308 tygodnika „Noworudzianin” Numer 308
1-7 grudnia 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *