Ścieżki rowerowe

Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej łączącej Nową Rudę ze Słupcem, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 381. Teraz, gdy pogoda z dnia na dzień jest lepsza, roboty ruszyły pełną parą. Trwają też prace przy ścieżce rowerowej od ul. Ludwikowskiej do skrzyżowania z ul. Cmentarną

Słupiec – Nowa Ruda
Ponieważ władze województwa nie planowały budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich, miasto podjęło działania, aby je wybudować. Najpierw, wspólnie z gminą Nowa Ruda i Radkowem, miasto zdobyło środki z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na dokumentację, za które w 2015 roku przygotowano projekt m.in. ścieżki rowerowej Słupiec – Nowa Ruda. Inwestycja ta, to budowa dwukierunkowej drogi dla rowerów o długości około 3,3 km składającej się z dwóch odcinków:
– odcinek pierwszy – ścieżka rowerowa, dwukierunkowa, o długości około 1,9 km. Początek znajduje się na skrzyżowaniu ul. Słupieckiej i ul. Waryńskiego w Nowej Rudzie-Słupcu, a koniec – na granicy działki drogowej nr 578 (styk z ul. Słupiecką) w Nowej Rudzie. Ścieżka na tym odcinku w całości znajduje się w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 381,
– drugi odcinek – ścieżka rowerowa, dwukierunkowa, zadanie obejmuje utwardzenie istniejącej, wykorzystywanej przez pieszych i rowerzystów, drogi gruntowej o długości około 1,4 km w ciągu ul. Słonecznej w Nowej Rudzie. Początek inwestycji znajduje się w granicach działki drogowej nr 578 (styk z ul. Słupiecką), a koniec na granicy istniejącej nawierzchni asfaltowej ul. Słonecznej w Nowej Rudzie. Na ścieżce rowerowej w dwóch miejscach zamontowane zostaną miejsca do odpoczynku przewidziane dla przynajmniej 8 osób i stojaki rowerowe o ławkach i koszach nie wspominając. Ścieżkę buduje Firma Ogólnobudowlana „Krężel” z Radkowa. Koszt inwestycji wynosi 2.560.000,00 zł. Termin zakończenia prac przewidywany jest do końca czerwca 2018 r. I chodź w tym wypadku mówi się o ścieżce rowerowej, to tak naprawdę będzie to ciąg pieszo-rowerowy.
Drogosław – Nowa Ruda
– Jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową w Drogosławiu, to tam będzie rozdzielony ruch kołowy od ruchu pieszego, czyli rowerzysta będzie miał swoją ścieżkę, a pieszy swoją. Tylko na krótkim, ok. 50 m odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Cmentarną do schodków do krzyża, ruch będzie mieszany – informuje Roman Kaczmarek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miasta w Nowej Rudzie.
Ścieżka rowerowa będzie miała blisko 4 km długości od ul. Ludwikowskiej do skrzyżowania z ul. Cmentarną i będzie asfaltowa, natomiast ścieżka dla pieszych wyłożona zostanie kostką betonową. Będą oświetlone lampami LED. Ścieżka rowerowa oddana zostanie najprawdopodobniej we wrześniu.
Arkadiusz Balcerzak

Str. 3 w numerze 325 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.




Numer 325
6-12 kwietnia 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *