Gminni radni z laptopami

Gmina Nowa Ruda dokonała zakupu sprzętu elektronicznego, w tym laptopów przeznaczonych do korzystania przez radnych, w ramach realizacji zadania pn. „E-gmina – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Nowa Ruda w życiu publicznym poprzez rozwój usług cyfrowych”

Koszt zakupu 15 laptopów dla radnych wyniósł 40.875,00 zł. Laptopy będą służyły radnym w celu wykonania pełnionych mandatów, ale przede wszystkim wspomagać będą przygotowanie i elektroniczną obsługę obrad, w ramach wdrażanego obecnie modułu E-sesja. Głównym miejscem użytkowania laptopów będzie siedziba Urzędu Gminy Nowa Ruda. Ostatecznie, decyzja co do możliwości użytkowania sprzętu poza urzędem, będzie należeć do poszczególnych radnych. W zależności od tej właśnie decyzji zapadnie rozstrzygnięcie, w jakiej formie sprzęt zostanie radnym udostępniony.
– Na zakup sprzętu elektronicznego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 85% z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej. Radni otrzymają laptopy na podstawie umowy użyczenia, na czas pełnienia funkcji – tłumaczy Adrianna Mierzejewska, wójt gminy Nowa Ruda.
Zdawać by się mogło, że zakup laptopów jest dużym i niepotrzebnym wydatkiem. Jeżeli się jednak pomyśli o kosztach wydruku i wysyłki materiałów radnym w ciągu roku, to zebrało by się kilka tysięcy złotych, nie licząc oczywiście czasu pracy przy kserokopiarce. W systemie eSesja radnym będą przekazywane nie tylko projekty uchwał, porządki obrad. Jest też możliwość ­zamieszczania wielu innych ważnych dokumentów.
– Moim zdaniem laptopy usprawnią pracę radnych i komunikację z urzędem gminy. W perspektywie czasu gmina zaoszczędzi na drukowaniu sterty dokumentów na komisje i sesje – mówi radny Mirosław Dziedzic. – Dla mnie to też ­wygoda, bo będę mógł odpowiedzieć na wszystkie ewentualne pytania od mieszkańców mailem – ­dodaje.
Nieco innego zdania jest radny Antoni Pukała, który twierdzi, że jest przyzwyczajony do tradycyjnego przebiegu sesji, bez komputerów, gdzie głosując podnosi się rękę.
– Nie mam doświadczenia z pracą przy laptopach, ale być może z biegiem czasu przyzwyczaję się do tego – mówi Antoni Pukała.
O zdanie na ten temat zapytaliśmy też Grzegorza Nierodkę, przewodniczącego Rady Gminy Nowa Ruda.
– Zakup laptopów i prowadzenie e-sesji, to bardzo dobry pomysł. Żyjemy w XXI wieku, cały świat jest już skomputeryzowany to raz, a dwa pozwoli to uniknąć marnotrawienia wielu ryz papieru, co też nie jest bez znaczenia – przekonuje Grzegorz Nierodka.
Miejmy nadzieję, że istotnie laptopy usprawnią komunikację nie tylko radnych z urzędem, ale i radnych z mieszkańcami. Dzięki temu pieniądze przeznaczone na laptopy przyniosą nie tylko zapowiadane oszczędności, ale i pomogą w łatwiejszym kontakcie z mieszkańcami.

Str. 2 w numerze 327 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 327
20-26 kwietnia 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *