Warsztaty i gra terenowa

W poniedziałek 28 maja Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie gościł pracowników Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, którzy przeprowadzili zajęcia dotyczące zagrożeń współczesnego świata i terroryzmu

Ponadto uczniowie klas gimnazjalnych, pod opieką Marzeny Skwark, Anny Kozioł i Gabriela Kolka, wzięli udział w grze terenowej dotyczącej historii Jugowa. Trzy grupy uczniów udały się na poszukiwania miejsc wyznaczonych na kartach, które otrzymali od prowadzących grę. Należało najpierw rozpoznać te miejsca, a były to fragmenty budynków, kapliczek, miejsc znanych lub mniej znanych uczniom. Trasa prowadziła zarówno do miejsc znajdujących się u góry jak i u dołu naszej miejscowości. Dotarliśmy do Góry Golgoty, Nadleśnictwa Jugów, miejsca po byłej kopalni w Jugowie, krzyża poniżej kopalni, pomnika ofiar katastrofy górniczej znajdującego się na jugowskim cmentarzu, pomnika św. Jana Nepomucena. W każdym z tych miejsc czekała koperta, którą wcześniej musieliśmy znaleźć i zabrać oraz zadania do rozwiązania. Pojawiały się m.in. pytania: Jak nazywa się góra? (tu chodziło o Golgotę), Kogo upamiętniało to miejsce?, Do kogo należał jugowski pałac przed wojną? (siedziba Nadleśnictwa Jugów), Czym różnił się pałac od dzisiejszej wersji?, Ilu górników zginęło podczas katastrofy w 1930 r.?, Ile nazwisk o polskim brzmieniu znajduje się na tablicy pamiątkowej?, Co oznacza napis na krzyżu w języku niemieckim? (należało dokonać tłumaczenie), Czyim patronem jest i skąd pochodził św. Jan Nepomucen? – to tylko niektóre z pytań, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Tuż przy dolnym budynku szkoły mieliśmy do wykonania kolejne zadanie: należało rozszyfrować zadnia napisane alfabetem morsa i szyfrem harcerskim GA – DE – RY– PO – LU – KI. Były to informacje o Twierdzy Kłodzkiej i o Dolnym Śląsku. Na koniec udaliśmy się do budynku B i wykonaliśmy końcowe zadanie – musieliśmy ułożyć puzzle z kopert, które znaleźliśmy w miejscach z zadaniami.

Ten dzień był niesamowity, ponieważ zyskaliśmy bardzo wiele cennych i praktycznych informacji dotyczących omawianych tematów i świetnie się bawiliśmy podczas gry terenowej, za co bardzo dziękujemy pracownikom RODM.

Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

Str. 5 w numerze 334 tygodnika „Noworudzianin” dostępny w archiwum.
Numer 334
15-21 czerwca 2018 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *