Zima 2019/2020

W związku z okresem jesienno – zimowym i mogącymi pojawić się znacznymi spadkami temperatur, zwłaszcza nocą, istotnym jest zwrócenie uwagi na problemy osób, które są szczególnie narażone na działanie takich właśnie warunków pogodowych. Dlatego noworudzcy policjanci wzorem lat ubiegłych prowadzą wzmożone działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu życia oraz zdrowia osób bezdomnych i nieporadnych życiowo oraz znajdującym się w stanie upojenia alkoholowego.

Należy podkreślić, że każdego roku odnotowuje się znaczną liczbę zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu. Częste spadki temperatur w okresie jesienno – zimowym stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych, nieporadnych życiowo, znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz będących w podeszłym wieku. Mając to na uwadze dolnośląscy policjanci wzorem lat ubiegłych realizują działania w ramach akcji pn. „ZIMA 2019/2020”, której głównym celem jest przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych oraz bezradnych. Podjęte działania prewencyjne funkcjonariuszy zmierzać będą do ograniczenia tragicznych w skutkach zdarzeń oraz zapewnienia pomocy jak największej ilości osób będących w potrzebie. Wykonywane w ramach akcji czynności to m. in. bieżące monitorowanie i kontrolowanie miejsc, gdzie mogą przebywać bezdomni: parki, ogrody działkowe, węzły cieplne, dworce kolejowe czy autobusowe, a także miejsca, gdzie najczęściej spożywany jest przez nich alkohol czyli pustostany. Policjanci zwracać będą również szczególną uwagę na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, w okolicznościach zagrażających ich życiu. Funkcjonariusze realizując założenia akcji będą współpracowali z innymi służbami i instytucjami. Wszystkie działania będą miały charakter pomocowy i w związku z tym policjanci, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, udzielą potrzebującym informacji oraz wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek pomagającym bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki. Noworudzcy mundurowi apelują także do wszystkich mieszkańców naszego województwa o informowanie Policji oraz innych służb o każdej zauważonej osobie, która siedzi na przystanku, w parku, a także będącej pod wpływem alkoholu lub znajdującej się w podobnej sytuacji mogącej spowodować wychłodzenie organizmu. Nie przechodźmy obok takich ludzi obojętnie. Wystarczy, że w takim przypadku zareagujemy i powiadomimy odpowiednie służby dzwoniąc pod numer 112.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *