Radków w ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej powiększyły się o gminę Radków i gminy powiatu jaworskiego. W poniedziałek 19 października, podczas spotkania na terenie Starej Kopalni CNiS w Wałbrzychu, poruszono kwestię tworzenia dokumentu strategicznego tzw. Planu działań ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027

Aglomeracja Wałbrzyska powiększa się o gminę Radków i miejscowości powiatu jaworskiego.
– Miło mi poinformować, że do ZIT AW dołączyły gminy powiatu jaworskiego (Jawor, Mściwojów, Wądroże Wielkie, Paszowice, Męcinka) oraz gmina Radków. Aglomeracja Wałbrzyska to teraz 2 316 km2 powierzchni, czyli 11,6% obszaru Dolnego Śląska i 448 328 mieszkańców. Wspólnie jeszcze skuteczniej postaramy się o fundusze dla naszego regionu – czytamy w portalu społecznościowym lidera AW Romana Szełemeja.
Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin wchodzących w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej spotkali się w 19 października w CNiS Stara Kopalnia w Wałbrzychu, aby przywitać w swoim gronie nowych członków i omówić plan działań Zintegrowanych IT Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027.
Aglomeracja Wałbrzyska powstała w kwietniu 2012 r., z inicjatywy gminy Wałbrzych. Pierwotnie tworzyło ją 16 gmin: Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, Walim, Nowa Ruda – miasto, Nowa Ruda– gmina wiejska, Radków, Kamienna Góra – miasto, Kamienna Góra – gmina wiejska, Lubawka a także Świebodzice. Pod koniec 2013 r. do Aglomeracji Wałbrzyskiej dołączyło siedem gmin z powiatu świdnickiego: Świdnica – miasto, Świdnica – gmina wiejska, Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom i Żarów.
W połowie 2014 r. Aglomerację Wałbrzyską opuściła gmina Radków, jak się wtedy mówiło, stało się to po przyłączeniu do aglomeracji gmin powiatu świdnickiego i rozpoczętych sporo inwestycji spoza tego obszaru.
– Do powrotu do Aglomeracji Wałbrzyskiej skłoniły nas tradycyjne związki z obszarem noworudzkim, tradycje górnicze, powiązane szkolnictwo. Zresztą mamy przecież Partnerstwo Noworudzko-Radkowskie, mamy wspólną strategię z Nową Rudą, wspólną strategię z Aglomeracja Wałbrzyską, to wszystko wpłynęło na to, iż poprosiliśmy o włączenie nas do prac nad ZIT AW – tłumaczy Jan Bednarczyk, burmistrz Radkowa.
Zapytaliśmy burmistrza, czy przystępując do ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej gmina Radków liczy na korzyści finansowe?
– Korzyści finansowych nie będzie z tego miał nikt, bo tam będzie podział proporcjonalny. Szczerze mówiąc w minionym okresie OSI pozyskałem dla gminy więcej środków, niż gdybym był np. w jakimś związku międzygminnym – odpowiada Jan Bednarczyk.
Jedna z największych
Do chwili przystąpienia do Aglomeracji Wałbrzyskiej 6 nowych gmin, aglomerację tworzyły 22 gminy: Kamienna Góra – miasto, Kamienna Góra – gmina wiejska, Lubawka, Nowa Ruda – miasto, Nowa Ruda – gmina wiejska, Świebodzice, Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, Świdnica – miasto, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów, Dobromierz, Marcinowice i Świdnica – gmina wiejska, zlokalizowane w południowej części województwa dolnośląskiego, które należą do czterech powiatów (wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego oraz kłodzkiego). Pod względem powierzchni (1748 km2) Aglomeracja Wałbrzyska stanowiła ponad 9% obszaru województwa dolnośląskiego, w dużej mierze zurbanizowanego, a ludność aglomeracji wynosiła 412 379 osób.
Liderem AW jest gmina Wałbrzych.
Ideą przedsięwzięcia jest wspólne rozwiązywanie problemów oraz poszukiwanie zintegrowanych metod i narzędzi rozwoju. Podstawowym celem działania jest takie przeobrażenie regionu, by stał się lepszym miejscem do pracy i życia dla jego mieszkańców, zarówno tych obecnych, jak i nowych.
Gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej współpracują na wielu płaszczyznach, szczególnie w dziedzinie: komunikacji i transportu, środowiska, turystyki, edukacji, polityki społecznej oraz infrastruktury.
Podstawą utworzenia aglomeracji było przyjęcie przez poszczególne rady gmin w formie uchwały „Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej”, wyznaczającej działania zmierzające do nadania stosownej rangi niniejszemu obszarowi oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej aglomeracji. W deklaracji określono trzy najważniejsze priorytety, tj.:
• Aglomeracja Wałbrzyska dostępna dla wszystkich
• Aglomeracja Wałbrzyska lepszym miejscem do pracy
• Aglomeracja Wałbrzyska lepszym miejscem do życia.
W ubiegły poniedziałek pod tymi priorytetami podpisali się kolejni samorządowcy.

Obszar ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej powiększy się w nowej perspektywie unijnej
ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej powiększy swój dotychczasowy obszar i rozszerzy swoją działalność o dodatkowe samorządy, które wyraziły chęć i wolę współpracy. Będzie to gmina Radków oraz gminy powiatu jaworskiego: Męcinka, Jawor, Paszowice, Mściwojów i Wądroże Wielkie.
– Sposób nowego zorganizowania ZIT-ów i tzw. Innego Instrumentu Terytorialnego w perspektywie 2021-2027, to efekt współpracy i dialogu między samorządem województwa i samorządami lokalnymi. Do końca października przedstawiciele poszczególnych obszarów mają przekazać Zarządowi Województwa zarysy swoich strategii i planów działań, wraz z listą projektów planowanych do realizacji. Zachęcam do kontaktu i dialogu o formie naszej ­przyszłej współpracy – mówi Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnoślą­skiego.
W perspektywie finansowej 2021-2027 województwo dolnośląskie zostało zaklasyfikowane jako „region w okresie przejściowym”. Oznacza to, że będziemy dysponować mniejszym wsparciem unijnym. Dodatkowo dofinansowania będą na niższych niż do tej pory poziomach. Dlatego Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję, aby nie powierzać roli instytucji pośredniczącej poszczególnym związkom ZIT. – Dzięki temu wprowadzimy uproszczenia administracyjne, a Regionalny Program Operacyjny będzie sprawniej zarządzany i wdrażany – dodaje wicemarszałek.

Str. 5 w numerze 451 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym tutaj.Numer 451
23-29 października 2020 r.POBIERZ ZA DARMO TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *