Konkurs fotograficzno-plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów”

Elementem akcji jest konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie dekalogu reguł międzynarodowej federacji narciarskiej FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, organizowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, stowarzyszenie instruktorów i trenerów narciarstwa PZN, stołeczną grupę wojewódzką IPA oraz fundację PZU. W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:
A) kat. I – wiek: 5-10 lat (rysunek, fotografia),
B) kat. Ii – wiek: 11-16 lat (plakat, fotografia).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 1 marca 2019 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub pracy fotograficznej pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 i przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2019 r., jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *