Będą produkować prąd w Woliborzu

W środę 27 lutego podczas sesji Rady Gminy Nowa Ruda podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 1 i 52 AM 1 położonych w obrębie Woliborza

– W styczniu 2018 roku rada podjęła uchwałę inicjującą w tej sprawie. Są to działki stanowiące obecnie grunt rolny niskich klas położony na wschodnim krańcu obrębu w bezpośrednim sąsiedztwie z granicami miasta Nowa Ruda – mówił Jerzy Ulanicki, autor projektu. – Celem planu jest przeznaczenie tych nieruchomości na działalność związaną z produkcją energii ze źródeł odnawialnych. Chodzi o ogniwa fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW. Tutaj należy się wyjaśnienie, że w przypadkach zamiarów sporządzenia planów dla tego typu inwestycji o mocy przekraczającej 100 kW takie tereny wyznacza się uprzednio w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. I tak też się stało, ponieważ te obszary zostały wskazane w studium obowiązującym jako tereny potencjalnie przeznaczone na tego rodzaju inwestycje. W związku z tym, w zgodzie z ustaleniami studium, zaproponowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ślad za przeznaczeniem tego terenu ustala się warunki i zasady zagospodarowania terenu. W tym przypadku nie będzie tam występowała zabudowa tylko urządzeń, które będą wytwarzały energię i ewentualnie towarzyszące, które będą służyć jej przesyłowi – dodał.

Przeprowadzono całą procedurę formalno-prawną przewidzianą w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
– Zostały zebrane wnioski, projekt został zaopiniowany i uzgodniony przez wymagane instytucje w tym przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – tłumaczył projektant. – Następnie projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. To się odbyło w styczniu br. Nie wpłynęły w trakcie wyłożenia żadne uwagi, w związku z tym projekt planu został przedłożony do uchwalenia – wyjaśnił.

– Reprezentuję spółkę „Sol Power”, która wywodzi się ze spółki stricte energetycznej. Chcę przez to powiedzieć, że nie wzięliśmy się z niczego. Bierzemy udział w budowie elektrowni od Islandii do Włoch oraz w modernizacji Elektrowni Opole i innych. Zajmujemy się energią odnawialną, szczególnie fotowoltaiczną – mówił Lech Fabiszewski, prezes firmy „Sol Power Sp. z o.o.” – Działka nr 1 w Woliborzu zajmuje prawie 2 ha a działka nr 52 to nieco ponad 4 ha. Położenie jest bardzo dobre, na południowym łagodnym stoku. Na pierwszej działce powstanie jedna instalacja o mocy 1 megawata a na drugiej działce powstaną dwie instalacje o tej samej mocy, co związane jest z ekonomią – dodał.

Kiedy to się stanie?
Głosowanie rady z dnia 27 lutego to jest punkt wyjścia do dalszych działań.
– Z końcem marca, po uprawomocnieniu się tej uchwały, składamy w Wałbrzychu w Tauronie wnioski o warunki przyłącza. Integralną częścią wniosku jest prawomocna uchwała – tłumaczył prezes Fabiszewski. – Ustawa mówi, że Zakład Energetyczny ma obowiązek wydać decyzję o warunkach zabudowy do 150 dni. Myślę, że w naszym przypadku nie przekroczy to 3 miesięcy bo nie siedzimy na miejscu tylko działamy. Mając warunki przyłącza, mając plan w czerwcu można zaczynać fazę projektową, która potrwa parę miesięcy. Nie jest problemem zaprojektowanie – to można zrobić w miesiąc, ale problem będzie z przyłączem. Nie wiemy bowiem przez które grunty będzie iść. Są różni właściciele, trzeba podpisywać porozumienia itd. To będzie okres najtrudniejszy. Śmiem twierdzić, że do końca roku na pewno złożymy wnioski o pozwolenie na budowę. Czyli temat wróci wiosną przyszłego roku. Okres budowy takiej instalacji to jest jakieś 3 miesiące – dodaje.

Str. 5 w numerze 370 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 370
8-14 marca 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *