Dzielnicowy bliżej seniorów

Jednym z ważniejszych zagadnień w ramach prowadzonej przez noworudzkich Dzielnicowych profilaktyki w ramach programu „Wzorowy Senior”, są spotkania z seniorami, mające na celu szeroko rozumianą edukację osób starszych. Takie inauguracyjne spotkanie odbyło się w sali wykładowej Uniwersytetu III wieku w Nowej Rudzie Słupiec w dniu 08 kwietnia 2019 r.

Poczucie bezpieczeństwa u osób starszych jest dla nas, jako funkcjonariuszy Policji bardzo ważne, dlatego zależy nam na tym, aby seniorzy wiedzieli, jak ustrzec się przed zagrożeniami. W tym celu Dzielnicowi Komisariatu Policji w Nowej Rudzie: mł. asp. Łukasz Jagieła, mł. asp. Rafał Maksymowicz oraz mł. asp. Patrycja Dąbrowna spotkali się z seniorami – słuchaczami Uniwersytetu III wieku.

Niestety przestępcy wykorzystując łatwowierność i uczciwość ludzką w bezduszny i okrutny sposób odbierają to, nad czym tak ciężko przez całe życie pracowali seniorzy, dlatego też w trakcie spotkania Policjanci mówili m. in. o aktualnie wykorzystywanych przez oszustów legendach tj. wymyślonych historiach pod pretekstem których pukają do drzwi. Przestrzegali również przed osobami, które dzwoniąc na telefon stacjonarny podają się za pracowników instytucji lub funkcjonariuszy Policji. Ponadto funkcjonariusze omówili z seniorami przypadki, z którymi słuchacze spotkali się w ostatnim czasie, by następnie udzielić rad i wskazówek mających na celu kształtowanie i utrwalanie u seniorów prawidłowych postaw społecznych, ze szczególnym naciskiem na asertywność, ograniczone zaufanie do osób nieznajomych i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

Zachęcamy wszystkich seniorów do uczestniczenia w spotkaniach z Dzielnicowymi. Jesteśmy w stałym kontakcie z Klubami Seniora działającymi na naszym terenie i planujemy zorganizować, jak najwięcej tego typu spotkań w najbliższym czasie. Bezpieczeństwo osób starszych to dla nas priorytet.

mł. asp. Paulina Koptyra KP Nowa Ruda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.