Miejsce z widokiem

Kolejna inwestycja w poprawę infrastruktury turystycznej w Gminie Radków – na szczycie Góry Guzowatej w Radkowie ku końcowi zmierza budowa platformy widokowej. W miejscu istniejącego już w okresie przed II wojną światową oraz w czasach powojennych punktu widokowego powstaje platforma widokowa. Budowla w kształcie elipsy, wychylona lekko nad zboczem niewątpliwie stanowić będzie bardzo atrakcyjny punkt na mapie turystycznej regionu. A to wszystko za sprawą widoków, które się stąd roztaczają na Góry Stołowe i Zalew Radkowski. Do platformy można się będzie dostać na dwa sposoby – drogą asfaltową prowadzącą od ul. Grunwaldzkiej w Radkowie (idealna propozycja dla rowerzystów) oraz ścieżką prowadzącą od Zalewu przez las. Przebieg tej ostatniej został już wstępnie zaprojektowany (mapka poniżej). Obecnie trwają ustalenia z zarządcą terenu, czyli Nadleśnictwem Zdroje. Ponadto inwestycja przewiduje również budowę oświetlenia ulicznego na odcinku drogi od ul. Grunwaldzkiej w Radkowie do tarasu widokowego na górze Guzowata. O zakończeniu inwestycji i oddaniu obiektu do użytku będziemy Państwa informować wkrótce.

Powstanie tarasu widokowego związane jest z realizacją projektu pn. „Czesko-polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – „Przekraczamy granice”. Koszt całkowity inwestycji wyniesie 1 021 734,56 zł, z czego 85% środków zostanie pokrytych z dofinansowania. Projekt ma na celu większe wykorzystanie bogactwa przyrodniczego i kulturowego zlokalizowanego na terenie pogranicza kraju libereckiego, kralowohradeckiego, pardubickiego i ołomunieckiego oraz województwa dolnośląskiego. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez odtworzenie historycznego szlaku turystycznego z kilkoma połączeniami przez granicę, zrealizowanie inwestycji towarzyszących w postaci punktów i wież widokowych oraz szeroko zakrojoną kampanią promocyjną prowadzoną pod wspólną marką. W projekcie udział bierze 17 partnerów z Polski i Czech pod przewodnictwem Euroregionu Glacensis Czech i Morav.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *