Zapowiedzi w sprawie drogi Świerki – Włodowice

O mediach mówi się żartobliwie „czwarta władza” i coś w tym jest. Od jakiegoś czasu naszymi działaniami i artykułami wspieramy akcje mieszkańców, mieszkających wzdłuż drogi powiatowej 333D Świerki – Włodowice. Nasze wspólne działania okazały się w jakimś stopniu owocne. Swój wkład na pewno wnieśli też gmina Nowa Ruda i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kłodzku

„Odnosząc się do publikacji artykułów w prasie oraz pism mieszkańców Dworki, Krajanów, Sokolica, Świerki, Zarząd Powiatu Kłodzkiego mając na względzie zły stan drogi Świerki – Włodowice, dzięki poczynionym oszczędnościom w budżecie powiatu w innych obszarach, udało się na sesji w maju, wprowadzić do budżetu – zadanie, polegające na wykonaniu mapy do celów projektowych dot. drogi Świerki-Włodowice. Przewidziany koszt przygotowania mapy to 46 tys. zł. i dotyczy odcinka blisko 10 km drogi. W chwili obecnej trwa postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy tej mapy, termin wykonania zadania to 30.10.2019 r. Po przygotowaniu mapy do celów projektowych, kolejnym etapem tej inwestycji będzie przygotowanie dokumentacji technicznej, przewidywany koszt to 120 tys. zł, i to zostanie zadanie wprowadzone do budżetu powiatu w roku 2020, co z kolei pozwoli na jesień przyszłego roku, na złożenie wniosku na I etap zadania do Funduszu Dróg Samorządowych, pod warunkiem, że zostanie ogłoszony nabór wniosków.
Jeżeli inwestycja otrzyma wsparcie z Funduszu, to zadanie będzie realizowane 2021 roku.
27 maja br. na spotkaniu w starostwie, Piotr Marchewka członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego wraz z Adrianną Mierzejewską wójt gminy Nowa Ruda, szczegółowo omówili plany inwestycyjne i remonty dróg, które ze względu na zły stan wymagają prac remontowych. Omówiono priorytetowe inwestycje, które miałyby być wykonywane w pierwszej kolejności, na których gminie również zależy. Zostały ustalone wspólne działania oraz wyrażona chęć wójt Adriany Mierzejewskiej w partycypowaniu w kosztach, w taki sposób, żeby zadania miały szanse być wykonane. Bez udziału gminy, powiat sam nie jest w stanie wykonać wszystkich niezbędnych remontów dróg ze względu na ograniczoną ilość środków. Z ubiegłych lat mamy już doświadczenie we wspólnym finansowaniu z gminą takich inwestycji, z korzyścią dla naszych mieszkańców. I tym razem na takie zaangażowanie samorządu gminnego liczymy. Na spotkanie dotyczące remontu dróg w gminie Nowa Ruda do starostwa nie przybyła, pomimo zaproszenia, przewodnicząca Rady Gminy Bożena Sołek-Muzyka. Nie otrzymaliśmy też żadnej informacji o przyczynie nieobecności Pani przewodniczącej. To podczas takich spotkań roboczych, wypracowuje się wspólne decyzje co do realizacji inwestycji. To na takich spotkaniach omawia się priorytetowe potrzeby gminy i mieszkańców. Nie są do tego potrzebne światła kamer, lecz rzeczowa rozmowa, w kwestii potrzeb i planów, ale również współpracy i zaangażowania poszczególnych, niezależnych samorządów (gminy, powiatu)”. Tyle informacji ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Nie bez znaczenia wydawać by się mogło jest fakt, iż mieszkańcy walczący o remont tej drogi złożyli wniosek o wszczęcie kontroli ws. drogi powiatowej 333D Świerki – Włodowice do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku. Pod koniec kwietnia Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, sołtysi pięciu miejscowości położonych wzdłuż drogi, a także gmina Nowa Ruda otrzymali od Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kłodzku pismo o wszczęciu przez niego postępowania administracyjnego w sprawie stanu technicznego drogi powiatowej 333D Świerki – Włodowice.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *