Jak segregować śmieci

AKTUALIZACJA Z DNIA 13.01.2020
Pytanie od Pani Uli:
A ja mam pytanie z innej beczki. Pomijam fakt stawek, i tego, że według kalendarza odpady segregowane będą odbierane RAZ W MIESIĄCU!!! W artykule fajnie opisano, co gdzie wyrzucać.
Ale popiołu do zmieszanych NIE WOLNO. W innych rodzajach odpadów też go nie ma 🤔 to ja się pytam, gdzie ludzie mają go wyrzucać, zwłaszcza teraz, kiedy stanowi on w wielu przypadkach połowę wszystkich odpadów?

Dziękujemy za to pytanie. Co prawda nasz materiał został przygotowany na podstawie informacji i wytycznych ministerialnych, to według oficjalnej wypowiedzi w dniu dzisiejszym NUKu popiół nadal wrzucamy do zmieszanych śmieci – nie ma żadnych innych osobnych koszy/worków na te odpady spalania w naszych piecach. Pozdrawiamy serdecznie.
___________________________________________________________________________________
Zgodnie z nowymi przepisami krajowymi od przyszłego roku wszystkich nas czekają zmiany w segregowaniu odpadów. Wyrzucać śmieci będziemy według nowych zasad – pojawi się pięć różnych pojemników w różnych kolorach. Podpowiadamy, jakie odpady wrzucać do każdego z nich

Jak to robić?
Należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Osobno zbieramy papier, szkło, tworzywa sztuczne razem z metalem, a także odpady biodegradowalne. Takie oddzielanie pozwala uzyskać surowce do ponownego przetworzenia.

Zmieszane resztkowe (worki w kolorze czarnym)
Do worków na odpady zmieszane wrzucamy tylko to, czego nie da się odzyskać, czyli: resztki jedzenia, zużyte chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe i inne odpady higieniczne, zatłuszczony papier, potłuczoną ceramikę, paragony, które choć papierowe, nie nadają się do przetworzenia, a także zwykłe żarówki (żarówki energooszczędne i świetlówki zaliczamy do odpa-dów niebezpiecznych – wyrzucamy je w specjalnych punktach).

Wrzucamy:
• odpadki mięsa, ryb, wędlin
i kości,
• resztki obiadowe, nabiał, ser, jaja,
• olej jadalny,
• odchody zwierząt domowych,
• artykuły higieniczne (pieluchy jednorazowe, bandaże, chusteczki higieniczne),
• paragony,
• gąbki, szmatki,
• ubrania, obuwie,
• zatłuszczone, papierowe
i plastikowe opakowania,
• porcelanę, ceramikę, szkło stołowe,
• znicze.

Nie wrzucamy:
• sprzętu AGD, RTV,
• baterii, akumulatorów,
• świetlówek i żarówek energooszczędnych,
• oleju silnikowego i filtrów olejowych,
• opakowań po farbach i rozpuszczalnikach,
• gruzu,
• odpadów zielonych,
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
• innych odpadów nienadających się do recyklingu oraz odpadów niebezpiecznych,
• opakowań po środkach ochrony roślin,
• lekarstw,
• popiołu – UWAGA: WG. NUK JEDNAK TO WŁAŚNIE DO ZMIESZANYCH WYRZUCAMY POPIÓŁ!!!.

Tworzywa sztuczne i metale (worki w kolorze żółtym)
Do tego worka trafiają: plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe, tj. kartoniki po soku, mleku, a także kapsle, na-krętki, puszki, styropian opakowaniowy.

Wrzucamy:
• butelki plastikowe,
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
• plastikowe opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach,
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
• metalowe puszki, zakrętki, kapsle,
• styropian opakowaniowy,
• gumę i kauczuk,
• folię aluminiową.

Nie wrzucamy:
• butelek i pojemników z zawartością,
• opakowań po lekach, wyrobach garmażeryjnych, olejach, margarynach,
• styropianu budowlanego,
• puszek po farbach, lakierach,
• sprzętu AGD i RTV,
• opakowań po aerozolach,
• plastikowych zabawek.

Papier (worki w kolorze niebieskim)
Tu trafia wszystko, co papierowe – o ile jest suche, nie jest pokryte folią, nie zawiera domieszek substancji niebezpiecznych. Nie wrzucimy tu więc m. in. papieru, na którym drukowane są paragony czy twardych okładek książek.

Wrzucamy:
• papier szkolny i biurowy,
• zadrukowane kartki, foldery,
• gazetki reklamowe, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• książki i zeszyty,
• opakowania papierowe,
• rurki po papierze toaletowym i ręcznikach,
• kartony po jajkach.

Nie wrzucamy:
• kartonów po mleku i napojach,
• artykułów higienicznych (np. pieluch jednorazowych, podpasek),
• zatłuszczonego papieru (np. po maśle) i innych tłustych, zabrudzonych opakowań,
• zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych,
• worków po wapnie, cemencie,
• papieru samokopiującego, kalki,
• tapet

Szkło (worki w kolorze zielonym)
To właściwe miejsce na butelki, słoiki – nawet zatłuszczone
– a także pojemniki po kosmetykach, o ile nie zostały wytworzone z kilku trwale połączonych surowców.

Wrzucamy:
• butelki i słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek), po napojach, produktach spożywczych, kosmetykach.

Nie wrzucamy:
• szkła okiennego (zbrojonego, żaroodpornego), szyb samochodowych,
• porcelany, fajansu, ceramiki, doniczek,
• kryształu, luster, szkła stołowego,
• kineskopów,
• opakowań po lekach, termometrów,
• szkła okularowego, świetlówek, żarówek, zniczy.

Bio (worki w kolorze brązowym)
Do brązowych pojemników wrzucamy gałęzie, skoszoną trawę, a także odpadki warzywne i owocowe. Posłużą jako kom-post i tym samym przyczynią się do użyźniania gleby.

Wrzucamy:
• odpady z surowych warzyw i owoców,
• liście, kwiaty,
• rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów.

Nie wrzucamy:
• kości, mięsa i odchodów zwierząt,
• oleju jadalnego, resztek obiadowych,
• przetworów z warzyw i owoców,
• żywności gotowanej, smażonej,
• drewna impregnowanego,
• popiołu, ziemi i kamieni.

Odpady niebezpieczne
Zaliczają się do nich zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, chemikalia, np. środki czyszczące, tusze, barwniki, zużyty olej silnikowy, a także sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie możemy wyrzucać do worków na śmieci zmieszane! Można je będzie oddać w przeznaczonych do tego punktach w sklepach i aptekach, a także w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Niepodległości 45c w Nowej Rudzie. Przeterminowanych leków nie wolno wyrzucać nie tylko do zwykłego śmietnika, ale także do toalety. Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki. Leki zbierane w pojemnikach w aptekach poddawane są termicznej utylizacji.

Str. 7 w numerze 410 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 410
10-16 stycznia 2020 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *