Drożej za śmieci również w gminie

Podczas sesji Rady Gminy Nowa Ruda 30 grudnia 2019 r. podjęto uchwałę dotyczącą nowych opłat za śmieci

Niestety, jak w całym kraju, podwyżki są nieuniknione z czego zdają sobie sprawę radni i mieszkańcy. Nie jest jednak jednoznaczne i zrozumiałe dlaczego są tak drastyczne. Do tej pory za śmieci segregowane w gminie Nowa Ruda stawka wynosiła 18,50 zł/os. za miesiąc. Nowa opłata to 32 zł/os./mies. – podobnie jak w mieście Nowa Ruda. Radni nie kryli niezadowolenia z nowych cen, które zostały wynegocjowane z Noworudzkimi Usługami Komunalnymi. Ponadto nowe przepisy obligują wszystkich mieszkańców do odpowiedniego segregowania śmieci a osoby, które tego nie uczynią czeka kara w wys. 64 zł/os. za miesiąc oraz/lub nieodbieranie śmieci w przypadku nieprawidłowego ich segregowania. Osoby posiadające odpowiednie kompostowniki mogą starać się o zniżkę w wys. 1 zł/os. za miesiąc. Ci zaś, którzy nie mają możliwości gromadzenia bio odpadów w przydomowych ogródkach będą je zbierać do specjalnych brązowych worków. Przynajmniej na razie nie planuje się zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów ani większej ilości tzw. dzwonów czy specjalnych pojemników na bio odpady. Takie zmiany wiązałyby się z kolejną podwyżką.

Wynik ostateczny głosowania nad tą uchwałą dotyczącą nowych stawek za śmieci przeszedł czterema głosami za, dwoma przeciw i aż dziewięcioma głosami wstrzymującymi się, co wywołało niemałą burzę, zdziwienie i konsternację wśród tych radnych, którzy głosowali, jak sami mówią, z bólem serca, za podjęciem uchwały. Podkreślali bowiem, że podwyżki nie wynikają z widzimisię rady, tudzież wójt, ale ze stawek zaproponowanych przez NUK. Tenże z kolei tłumaczy się drastyczną podwyżką opłaty środowiskowej, która została podniesiona ze 170 zł za tonę w 2019 r. do 270 zł za tonę w bieżącym roku. W 2014 r. tona odpadów, jeżeli chodzi o opłatę środowiskową, wynosiła nieco ponad 70 zł. Dodatkowo na wzrost opłat za wywóz śmieci mają inne czynniki: wzrost kosztów paliwa i energii elektrycznej, wzrost płacy minimalnej, spadek cen surowców oraz dodatkowe wymogi nakładane na firmy obsługujące odbiór odpadów oraz odbiorców śmieci w tym składowiska.

Radni, którzy głosowali ZA byli ogromnie oburzeni wynikiem tego głosowania. Gdyby uchwała nie przeszła, to stawki pozostałyby takie jak do tej pory (ku uciesze mieszkańców) ale różnicę do nowych cen zaproponowanych przez NUK musiałaby dopłacić gmina z własnego budżetu (nota bene z kieszeni podatnika). To oznaczałoby skreślenie z planów różnych inwestycji bo w skali całej gminy są to ogromne kwoty.

Według informacji jakie udzieliła podczas sesji Adrianna Mierzejewska, wójt gminy Nowa Ruda, planowany jest przetarg na odbiór śmieci od mieszkańców gminy, celem podjęcia poszukiwań tańszej firmy, która za mniejsze pieniądze będzie realizować te zadania.

Równie emocjonującym nowym przepisem jest tzw. odpowiedzialność zbiorowa nałożona na wspólnoty mieszkańców. Wystarczy, żeby jedna osoba/rodzina w bloku będzie nieprawidłowo segregowała odpady – ukarani zostaną wszyscy mieszkańcy. Czy sąsiedzi mają się teraz nawzajem pilnować?

W przypadku nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ustalono opłatę stałą ryczałtową w wys. 169 zł za miesiąc. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie dopełni właściwego zbierania odpadów wówczas zapłaci 338 zł za miesiąc.

W jednej ze wsi gminy Nowa Ruda pojawiły się informacje w formie ulotki dystrybuowanej wśród mieszkań-ców o nowych stawkach za śmieci. Niestety jest tam również zapis, że rodziny mające status „wieloosobowej rodziny” mogą się ubiegać o obniżenie stawek. Jest to nieprawda. W mieście Nowa Ruda owszem, posiadaczom tzw. Karty Dużej Rodziny przysługuje 50% bonifikata czyli stawka 16 zł/os. za miesiąc ale w gminie wiejskiej takie przepisy nie obowiązują. Co prawda jeden z radnych podczas grudniowej sesji zaproponował wprowadzenie w gminie podobnych zasad co nie spotkało się z huraoptymizmem ze strony pozostałych kiedy usłyszeli, że można to zrobić, ale również będzie musiała pokryć gmina z własnego budżetu. Gdyby były na to pieniądze to można by było zrobić zniżkę dla wszystkich – padały komentarze do tej propozycji.

Warto na koniec wspomnieć, że stawka za śmieci segregowane w gminie Radków wynosi 25 zł/os. za miesiąc czyli o 7 zł mniej niż w gminie i mieście Nowa Ruda.

Niestety przepisy i informacje podawane w mediach dotyczące segregacji śmieci oraz tego co powinno lub nie powinno się znaleźć w odpowiednio oznaczonym kolorze koszu/worku/dzwonie są bardzo niejasne a zdarza się, że sprzeczne. Dlatego na stronie 7 naszego dzisiejszego wydania przedstawiamy w możliwie jasny sposób te obowiązujące zasady. Ponadto na stronie 6 publikujemy harmonogram odbiorów odpadów na najbliższy kwartał w gminie Nowa Ruda.

Str. 5 w numerze 410 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 410
10-16 stycznia 2020 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *