Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Podczas sesji Rady Gminy Nowa Ruda, która odbyła się 10 lutego, radni podjęli uchwałę, której projekt przedłożyła wójt Adrianna Mierzejewska, w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19

W uchwale czytamy:
„§ 1. W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 w zakresie:
1. usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2211) lub
2. usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z – działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich.”

„Za” uchwałą: W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z powodu COVID-19 – głosowało 12 radnych (3 nieobecnych), nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *