Chcesz służyć w Policji? Trwa rekrutacja!

Trwa rekrutacja do służby w Policji. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej oraz pod numerem telefonu 74 647 32 35, a także osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku lub w każdej jednostce policji województwa dolnośląskiego. Policjantem może zostać: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33, w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1 we Wrocławiu lub w siedzibach wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego.

Terminy przyjęć do służby w policji na terenie województwa dolnośląskiego
· 16 lipca 2019 r.
· 12 września 2019 r.
· 7 listopada 2019 r.
· 30 grudnia 2019 r.

Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie Dolnośląskim.

Oficer Prasowy KPP w Kłodzku
podinsp. Wioletta Martuszewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *