Sm@rt Nowa Ruda

Nowoczesne systemy i technologie mocno oddziałują na przestrzeń publiczną – często wręcz ją regulują i są integralną częścią zarządzania miastami. Nowa Ruda musi się rozwijać także w tym zakresie, stąd realizacja projektu Smart City, na który miasto pozyskało ze środków unijnych 1.145.000 zł. Kolejne 127 tys. zł pochodzić będzie z budżetu miasta. Całkowita wartość projektu „Przyjazna przestrzeń dla mieszkańców – Inteligentna Nowa Ruda” to 1.272.000 zł

Zaprojektowane zostanie energooszczędne oświetlenie miejskie, system zbierania danych o jakości powietrza, a także przeprowadzone audyty budynków użyteczności publicznej pod kątem energetycznym.

Docelowym efektem działań edukacyjnych oraz opracowania inteligentnych rozwiązań (dokumentów) będzie:
– ograniczenie zużycia energii i zanieczyszczenia powietrza poprzez poprawę zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej
– ograniczenie zużycia energii i zanieczyszczenia powietrza poprzez poprawę zarządzania oświetleniem miejskim
– wdrożenie systemu zbierania i przesyłania danych o powietrzu – kompleksowy system monitorowania jakości powietrza na terenie całego miasta – ostrzeżenia dla mieszkańców.

Ponadmilionowe dofinansowanie otrzymaliśmy w ramach konkursu projektu Human Smart Cities. Konkurs ten miał charakter dwuetapowy. W efekcie zostało wyłonionych 25 miast (w podziale na duże, średnie i małe), które otrzymały dofinansowanie dla swoich projektów. Projekty będą realizowane we współpracy z ekspertami Ministerstwa Innowacji i Rozwoju, a ich celem jest wypracowanie wzorcowych rozwiązań, które będą mogły być powielane w innych miastach. Starania o dofinansowanie w ramach tego projektu trwały bez mała od 2 lat. Na ogłoszony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju konkurs wpłynęło kilkadziesiąt wniosków, ale dofinansowanie otrzymało tylko 25 projektów.
– Nasze starania o dofinansowanie w ramach tego projektu trwały od dwóch lat. Bierzemy udział w różnych zespołach tworzonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, uczestniczymy np. w projekcie związanym z programem Czyste powietrze, współpracujemy z gminami uczestniczącymi w tej inicjatywie z terenu całej Polski, uczestniczymy w spotkaniach i panelach z przedstawicielami ministerstwa – mówi burmistrz Tomasz Kiliński. – Skuteczne pozyskanie środków w ramach tego projektu pozwoli na realizację wielu mniejszych zadań, może nie wprost inwestycyjnych, ale mających na celu przygotowanie do wydawania środków w różnych obszarach, przede wszystkim niskiej emisji, co jest dla nas sprawą priorytetową. O środki w tym obszarze, czyli w obszarze likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła, czy też termomodernizacji budynków, cały czas staramy się pozyskać środki i już dzisiaj wiemy, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 ten temat będzie bardzo istotny, jest jedną z najważniejszych spraw – dodaje burmistrz.

Str. 2 w numerze 386 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 386
5-11 lipca 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *