Ciągle nas ubywa

Dane demograficzne nie napawają optymizmem, Nowa Ruda nie jest już jak za dobrych czasów miastem ponad 28 tysięcznym, ba nie ma nas nawet 25 tysięcy, a tendencja jest wciąż malejąca

Z danych udzielonych nam przez Barbarę Postrach, naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Nowej Rudzie wynika, że w Nowej Rudzie na dzień 30 czerwca na stałe zameldowanych jest 21.439 osób, a na pobyt czasowy 201 osób, co w sumie daje 21.640 osób, stan na 31 grudnia 2018 r. – 21.870 osób. Z tego wynika, że w pierwszym półroczu 2019 r. ubyło 230 mieszkańców.

Od 1 stycznia 2019 r do 30 czerwca zmarło aż 176 osób, 80 mężczyzn i 96 kobiet. Przez cało w sumie ubiegły rok zmarło 315 noworudzian, 165 mężczyzn i 150 kobiet.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego zawarto 54 związki małżeńskie. Dla porównania w całym 2018 r. sporządzono 182 akty ślubu, a rok wcześniej 166. Od początku stycznia do 30 czerwca na świat przyszło 64 dzieci, 24. chłopców i 40 dziewczynek. W 2018 r. urodziło się 180 dzieci, 97. chłopców i 83 dziewczynki.

Jakie imiona najczęściej nadawali noworudzianie swoim maluchom w minionym roku?
Wśród dziewczynek najpopularniejsza w pierwszym półroczu bieżącego roku była Julia (imię to nadano 4 razy) Alicja Antonia, Maria i Zuzanna (imię to nadano po 3 razy). Wśród chłopców królował Tymon (imię to nadano 3 chłopcom), mamy też dwóch Filipów, Janów, Kacprów, Kajetanów i Maksymilianów.

Za udostępnienie danych dziękujemy naczelnik Barbarze Postrach i pracownikom Wydziału Spraw Obywatelskich UM w Nowej Rudzie, a także pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *