Zgodnie z zasadami

Po tragicznym zdarzenie do jakiego doszło w poniedziałek 24 czerwca na zalewie w Radkowie w wyniku którego utonął 27-letni mieszkaniec gminy Szczytna do jego podwodnych poszukiwań dyżurni Stanowiska Kierowania KW we Wrocławiu zadysponował trzy specjalistyczne grupy wodno – nurkowe z Opola, Legnicy i Wrocławia

Nie tylko nasi czytelnicy zwrócili uwagę po co przyjazd aż trzech grup ratowniczych i to z tak odległych miejscowości, gdzie sam dojazd zajmuje przynajmniej zdrowo ponad godzinę. Nawet niektórzy strażacy zadawali podobne pytania.
– Na terenie województwa dolnośląskiego Rozkazem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zostały utworzone trzy grupy ratownictwa specjalistycznego o profilu wodno – nurkowym. Grupy te zlokalizowane są w Legnicy, Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Wszystkie Jednostki Ratowniczo Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej posiadają możliwości prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym (poszukiwania osób zaginionych pod lustrem wody wykracza poza ich kompetencje). Pierwszą dysponowaną jednostką była JRG Nowa Ruda (właściwa jednostka terytorialnie) oraz OSP Radków, która na miejsce zdarzenia przybyła o 14:47, tj. 4 minuty od zgłoszenia pełnej gotowości do wyjazdu. Zgodnie z procedurą Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu zadysponował do zdarzenia trzy grupy specjalistyczne tj. z: Legnicy, Wrocławia i Opola. Należ mieć na uwadze, że najważniejszą do zrealizowania funkcją podczas dysponowania jest zapewnienie jak najszybszego dotarcia na miejsce zdarzenia sprzętu koniecznego do podjęcia skutecznych działań ratowniczych – wyjaśnia mł. bryg. Daniel Mucha.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
– Miejsce zdarzenia znajdowało się w rejonie chronionym SGRWN Wrocław 1, która w chwili dysponowania prowadziła działania poszukiwawcze na innym akwenie. Z tego powodu Dyżurny SKKW zadysponował dwie inne bardziej odległe SGRWN z Legnicy i Opola. Zastępy JRG Nowa Ruda i OSP Radków zgodnie z procedurami i zasadami dotyczącymi ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym użyły dostępnego na miejscu zdarzenia sprzętu do odnalezienia osoby zaginionej. Jednakże, jak wyżej nadmieniłem, do działań pod lustrem wody upoważnieni są tylko strażacy wyposażeni w odpowiedni sprzęt oraz posiadający uprawnienia nurków (są to członkowie grupy specjalistycznej ratownictwa wodno – nurkowego). Pierwsza jednostka specjalistyczna „SGRWN Opole” dotarła na miejsce po 77 minutach od momentu osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej. Wynika to z położenia geograficznego miejscowości Radków. Analizując przebieg działań oraz treść zgłoszenia do SK KP w Kłodzku („…mężczyzna od dwóch minut nie wypłynął z wody”) dysponowanie do zdarzenia sił i środków odbyło się w sposób prawidłowy. Dyżurni SK KW we Wrocławiu postępowali zgodnie z zasadami i procedurami dysponowania to tego typu zdarzeń. W tym miejscu wskazać również należy, że jednostki Państwowej Straży Pożarnej poza działaniami ratowniczymi prowadzą również działania humanitarne. Zadysponowanie grup specjalistycznych było zasadne – dodał strażak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *