Pieniądze dla OSP

Do 10 września Ochotnicze Straże Pożarne mogą wnioskować o fundusze m.in. na propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy czy organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych. W tym roku do podziału przeznaczono łączną kwotę 82 mln zł.

Taka możliwość pojawiła się po raz pierwszy dzięki nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Ochotnicze Straże Pożarne od wielu lat walczą z pożarami i pomagają ofiarom wypadków drogowych. Jednak oprócz tego wykonują też inne działania, które w wymiarze publicznym pozostają związane z szeroko pojętą ochroną i profilaktyką społeczną. Dlatego właśnie, doceniając dotychczasową działalność OSP, zdecydowano, że zadania realizowane przez ochotnicze straże uzyskały rangę ustawową – pozwoli to m.in. na rozszerzenie źródeł finansowania.

Do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, oprócz zadań związanych m.in. z gaszeniem pożarów, wpisano następujące zadania realizowane przez OSP:
– organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
– organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
– upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
– propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wydatki na realizację nowych zadań wpisanych do ustawy będą mogły pochodzić z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.

Do 5 września wniosek o dodatkowy fundusz zostanie złożony przez OSP Nowa Ruda.
– Średnio przypada na każdą jednostkę ok. 5 tys. zł. Z pozyskanych w ten sposób środków chcemy zrealizować dwa zadania. Kupimy 5 mundurów galowych, chcemy też kupić tzw. torby pierwszej pomocy PSP 1i związane z tym przygotowanie prezencji i działania związane ze szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy – wyjaśnia Dariusz Chojecki, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa Ruda.

Str. 3 w numerze 393 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 393
30 sierpnia –
– 5 września 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *