Nadal bez prac przy Woliborce

Przez Nową Rudę przepływa kilka mniejszych i większych potoków.

W jakim są stanie, każdy z nas wie. Niektóre od lat nie były regulowane, czyszczone itd.

Czy jest szansa, żeby się to zmieniło?
Przed 7 laty zakończyła się przebudowa koryta potoku Włodzica, której remont pochłonął niebagatelną kwotę ponad 24 milionów złotych. Przebudowa tłumaczona była poprawą bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwerozyjnego miasta i gminy Nowa Ruda. W sumie przebudowano koryto na odcinku 3700 metrów. Mieszkańcy Drogosławia oczekują na realizację następnego etapu przebudowy od wysokości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w górę. Czy i kiedy to nastąpi, trudno dziś powiedzieć. Problemem jest jak zwykle brak środków. Ten sam argument od wielu lat towarzyszy tematowi związanemu z remontem potoku Woliborka, który ciągnie się od szczytu Szerokiej w Górach Bardzkich poprzez gminę wiejską Nowa Ruda i część Nowej Rudy wpływając do Włodzicy. W sumie to 9,7 kilometrowy strumień częściowo uregulowany jedynie w okolicy miasta. O regulację potoku i jego wyczyszczenie niejednokrotnie upominano się podczas spotkań władz Nowej Rudy z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Kilkakrotnie pisaliśmy na ten temat na naszych łamach. Niestety, jak do tej pory skończyło się na obiecankach. Jak wygląda Woliborka, wystarczy przejść się ulicą Cichą. Zarośnięta trawą, krzakami i drzewami.

Mieszkający w pobliżu pan Marcin postanowił wziąć sprawy we własne ręce i w wolnej chwili na odcinku kilkudziesięciu metrów wyciął trawę i oczyścił odcinek potoku. Później okazało się, że nie ma kto i jak wywieźć tych śmieci, ale to już osobny temat. Postanowiliśmy po raz kolejny zapytać odpowiedzialne ze cieki wodne służby, kiedy i czy możliwe są jakiekolwiek prace związane z przebudową koryta potoku Woliborka.
– Przypominamy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie funkcjonuje od 1 stycznia 2018 roku. Z uwagi na fakt, iż na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu znajduje się wiele cieków, potoków i rzek, których koryta miejscami wymagają prac utrzymaniowych i remontowych, staramy się przeprowadzać te roboty systematycznie, w możliwie jak najszybszym czasie. W samej Nowej Rudzie-Słupcu prowadzimy obecnie zadanie modernizacyjne potoku Dzik, a na terenie gminy Nowa Ruda w miejscowości Przygórze kontynuowane są prace na potoku Piekielnica, które rozpoczęły się w 2018 roku – tłumaczy Anna Tarka rzecznik prasowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. – We wstępnych planach na przyszły rok istnieje remont zniszczonych umocnień brzegowych i dennych koryta potoku Woliborka, w ramach którego możliwa jest odcinkowa realizacja modernizacji istniejącej zabudowy potoku oraz przywrócenie właściwego przekroju poprzecznego koryta. Lista zadań inwestycyjnych musi przejść jednak procedurę weryfikacyjną i zostanie zatwierdzona najprawdopodobniej na przełomie 2019 i 2020 roku. W przypadku ewentualnej wycinki drzew i krzewów w tym rejonie – usuwane są tylko drzewa stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub infrastruktury i mienia lokalnych mieszkańców – dodaje.

Str. 3 w numerze 393 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 393
30 sierpnia –
– 5 września 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.