Uroczystości podczas sesji

Pierwsza część ubiegłotygodniowej sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie przebiegła pod znakiem wręczania tytułów „Zasłużony dla Miasta Nowa Ruda”, odznaczeń państwowych i medalu „Złoty Medal na Straży”. Podczas sesji radni przyjęli też uchwałę w sprawie uhonorowania Edyty Geppert tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Nowa Ruda”

W środę 30 października podczas XIII sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie jej przewodniczący Andrzej Behan oraz burmistrz Tomasz Kiliński uhonorowali trzy osoby tytułem „Zasłużony dla Miasta Nowa Ruda”. Są to:
Teresa Fereżyńska urodziła się 6 września 1947 r. w Miastku, w powiecie bytowskim, województwo pomorskie. Pochodzi z wielopokoleniowej rodziny nauczycielskiej. Szkołę średnią – X Liceum Ogólnokształcące ukończyła w 1966 r. w Łodzi, w tym samym roku rozpoczęła pracę jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Wojborzu, a od września 1967 r. pracowała w Szkole Podstawowej nr 8 w Słupcu, a potem w Gimnazjum nr 2. Uczyła chemii, biologii i przyrody, aż do przejścia na emeryturę w 2001 r. Jej zainteresowania zawodowe sprawiły, że obok znaczącej pracy wychowawczej, skupiła swoją uwagę na edukacji ekologicznej młodego pokolenia. Działania na rzecz ochrony środowiska realizuje do dzisiaj w ramach Polskiego Klubu Ekologicznego, Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Noworudzkiego Stowarzyszenia Pro Publico Bono, Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej i Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej.

Teresę Fereżyńską wyróżnia ogromna i nieoceniona aktywność w dziedzinie edukacji ekologicznej wielu pokoleń mieszkańców Nowej Rudy. Jest członkiem Polskiego Klubu Ekologicznego, zarządu Koła w Nowej Rudzie. To jej zawdzięczamy ciekawe i zróżnicowane spotkania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych: happeningi, zloty turystyczne „Spotkajmy się przy wieży”, warsztaty przyrodnicze, seminaria uczniowskie o tematyce przyrodniczej, promujące postawy proekologiczne oraz piękno ziemi noworudzkiej i ziemi kłodzkiej. Wszelakie działania podejmowane przez Teresę Fereżyńską przez 50 lat nacechowane są troską o rozwój Nowej Rudy, przepięknego zakątka Dolnego Śląska, troską o wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu lokalnego i społecznej integracji oraz poczucia odpowiedzialności za kraj i Małą Ojczyznę. Praca zawodowa i i społeczna przez nią wykonywana przez długie lata przynosić będzie korzyści dla wszystkich mieszkańców i kształtować postawy obywatelskie kolejnych pokoleń noworudzian.

Za swoją działalność Teresa Fereżyńska została uhonorowana tytułem „Wolontariusz roku 2001”, przyznanym przez Radę Miejską w Nowej Rudzie, Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” (2013 r.), nominacją na „Szeryfa Praw Dziecka UNICEF” (2014 r.),. W 2019 r. została nominowana do nagrody starosty kłodzkiego „Róża Kłodzka” w kategorii społecznik. Złożony został także wniosek o odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP.

Ksiądz Marcin Zawada urodził się w 1983 r. w Żywcu. W latach 1998-2001 uczęszczał do szkoły zawodowej prowadzonej przez ks. salezjanów a w latach 2001 – 2004 do technikum w Węgierskiej Górce. W 2005 r. rozpoczął studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął w 2011 r. W pierwszej parafii Wniebowzięcia NMP w Polanicy-Zdroju przebywał w latach 2011-2014, następnie przez 5 lat do 2019 r. pracował w parafii św. Katarzyny w Nowej Rudzie-Słupcu. Obecnie przeniesiony do parafii w Szczawnie-Zdroju. Jest kapłanem, który swoją pracą dokonał wielkich zmian na wielu płaszczyznach w naszej społeczności, której dał się poznać jako osoba ambitna i pracowita. Społeczeństwo parafii p.w. św. Katarzyny poznało go jako człowieka o głębokiej wierze, pracowitości oraz chęci bycia z drugim człowiekiem.

Od chwili przybycia do słupieckiej parafii ksiądz Marcin Zawada zorganizował szereg wyjazdów dla dzieci i młodzieży w formie letnich i zimowych obozów. Pisząc projekty na zadania publiczne w mieście Nowa Ruda, uzyskał dotacje finansowe, które przeznaczał na organizowanie zbiorowych form wypoczynku dla słupieckich dzieci. Były to atrakcyjne wyjazdy zarówno w góry jak i nad morze. Do nich można zaliczyć: imprezy „Wakacje z Bogiem”i „Zimowiska z Bogiem”. Zorganizował także dla uczniów bierzmowanych szereg wyjazdów m.in. do Krakowa, Wadowic, Rabki-Zdroju, Torunia, Częstochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wiednia i Pragi. Pokazywał dzieciom i młodzieży, że można się bawić z Panem Bogiem poprzez coroczną organizację parafiad, „Pikników z pupilem” dyskotek andrzejkowych, balów karnawałowych, warsztatów tematycznych i spotkań z ciekawymi ludźmi. Był inicjatorem akcji „Drzewko dobroci”, mikołajki, „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, oraz koncertów, konkursów i warsztatów dla dzieci i młodzieży. Dzięki osobistemu zaangażowaniu i znakomitej współpracy ze społecznością parafialną, jako pierwszy zorganizował Orszak Trzech Króli, który stał się wspaniałym duchowym i społecznym wydarzeniem w naszym mieście. Wszelkie działania na polu duszpasterskim, pedagogicznym oraz pielgrzymkowo-turystycznym księdza Marcina przyczyniły się do znacznego ożywienia życia religijnego i społecznego mieszkańców naszego miasta.

Mieczysław Chmura urodził się w 1954 r. w Nowej Rudzie. Od 1973 r. rozpoczął pracę jako górnik w Kopalni Węgla Kamiennego Nowa Ruda. Pracę zawodową zakończył na stanowisku strzałowego w 1999 r., przeszedł na emeryturę. Od 1996 r. pełnił funkcję Naczelnika OSP Nowa Ruda, obecnie pełni funkcję Komendanta Miejskiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowej Rudzie. Członkiem OSP jest od 5 kwietnia 1973 r. Jako druh strażak, posiada wszystkie certyfikaty i wyszkolenia niezbędne do uczestniczenia w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Druh Mieczysław Chmura uczestniczył w ponad sześciu tysiącach wyjazdów niosąc pomoc drugiemu człowiekowi. Brał m.in. aktywny udział w akcjach powodziowych na terenie Kotliny Kłodzkiej (1998r.), powódź na terenie Nowej Rudy (1997 r.), Kuźnia Raciborska (1992 r.), pożar szpitala miejskiego w Nowej Rudzie (1985 r.) i wielu innych zdarzeniach, gdzie była potrzebna pomoc drugiemu człowiekowi. Za wszystkie działania druh został odznaczony najwyższymi odznaczeniami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (Złoty Znak Związku OSP RP, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, brązowy, srebrny i złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, międzynarodowy Krzyż 3 DSK z Londynu). Od 1996 r. pełni funkcje Naczelnika, obecnie Komendanta Miejskiego OSP RP. Druh Mieczysław cieszy się dużym autorytetem wśród wszystkich strażaków, jego profesjonalizm oraz doświadczenie w bardzo dużym stopniu wykorzystywane jest podczas zdarzeń ratowniczo-gaśniczych. Ma bardzo dobry kontakt z druhami z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Od 1995 r. przygotowuje młodzież, pod kątem działań praktycznych do Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”, gdzie podopieczni zajmują bardzo wysokie miejsca w Finale Turnieju. Druh Mieczysław Chmura, jest osobą stanowczą, konsekwentną, wymagającą od siebie i innych.

To nie jedyna niespodzianka, jaka tego dnia, podczas sesji, czekała Mieczysława Chmurę, który niespełna 30 minut przed sesją uczestniczył w akcji gaśniczej. Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP uhonorował „Złotym Medalem na Straży” druha Mieczysława Chmurę w dowód szacunku, wdzięczności i uznania za pomoc w realizacji działań statutowych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Kłodzkiego w latach 1973-2019. Odznaczenie wręczył prezes Oddziału Wojewódzkiego OSP RP Ryszard Drozd.

Pro Patria
W dalszej uroczystej części sesji na wniosek Związku Sybiraków Koło w Nowej Rudzie medalem Pro Patria za wybitne zasługi związane z działalnością na rzecz osób które kultywowały pamięć o naszych rodakach zesłanych na „nieludzką ziemię” odznaczeni zostali Ewelina Martyna Dybek i Dariusz Chojecki, obydwoje z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Rudzie. Odznaczenie w imieniu wojewody dolnośląskiego wręczył Tomasz Kiliński.

– To już 30 lat, od kiedy nasze koło funkcjonuje w mieście, naszą działalność i wszelkie imprezy zawsze wspiera szkoła w Drogosławiu na czele z panem dyrektorem Chojeckim. Tyle życzliwości i serdeczności jaką otrzymujemy od uczniów tej szkoły nie da się opisać. To również działalność szkoły w kierunku szerzenia prawdy historycznej o naszych przeżyciach i historii zesłań na Sybir – mówiła m.in. Irena Dąbek, prezes noworudzkiego koła Sybiraków.

Edyta Geppert honorowym obywatelem
Już w części uchwałodawczej radni przyjęli uchwałę w sprawie uhonorowania Edyty Geppert tytułem „Honorowy Obywatel Miasta Nowa Ruda”. Wniosek w tej sprawie do noworudzkich samorządowców złożył dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Wojciech Kołodziej.
– 35 lat pracy scenicznej, wiele osiągnięć na festiwalach w Polsce i za granicą. 35 lat podczas których pani Edyta Geppert, jako jedyna, otrzymała czterokrotnie nagrodę grand prix festiwalu w Opolu. Odznaczona przez Ministra Kultury medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaczona również Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego – wyjaśniał podczas sesji Wojciech Kołodziej. – Edyta Geppert jest ostatnim elementem w naszej historii, naszych największych osobistości ziemi noworudzkiej, która nie posiada jeszcze tego znamienitego tytułu – dodał.

Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Nowa Ruda” Edycie Geppert wręczony zostanie podczas koncertu 22 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury.

Str. 14-15 w numerze 403 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.




Numer 403
8-14 listopada 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *