Dyżury aptek kością niezgody

Wszystko wskazuje na to, że od nowego roku jedną z aptek pełniącą dyżury nocne oraz w niedziele i święta dla miasta Nowa Ruda, będzie apteka w odległym o ponad 20 kilometrów Radkowie. Taką propozycję dyżurów ułożyła Rada Powiatu Kłodzkiego. Temu tematowi poświęcone było spotkanie burmistrza Tomasz Kilińskiego z właścicielami noworudzkich aptek

Spotkanie odbyło się w czwartek 3 października w noworudzkim ratuszu. W spotkaniu oprócz 8 właścicieli z 12 funkcjonujących na terenie miasta aptek, uczestniczył przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, a także przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz Leszek Wójcik, naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Nowa Ruda. Zdaniem właścicieli aptek, pełnienie dyżurów w godzinach nocnych nie ma sensu, bowiem klienci którzy zgłaszają się do aptek w porze nocnej nie kupują „leków ratujących życie”.
– Zdarzały się przypadki, że w nocy przychodzą klienci kupujący prezerwatywy, leki na potencję, tamponiki do demakijażu, czy mleko w proszku. Naprawdę dość rzadko zdarza się żeby przyszedł klient z receptą wypisaną na Izbie Przyjęć – mówiła Joanna Bylicka, z apteki w Rynku.

Jednym z pomysłów noworudzkiego środowiska aptekarskiego jest skrócenie dyżurów np. do godz. 23.00 lub dofinansowaniem dla aptek pełniących dyżury.
– Ponieważ aptek w Nowej Rudzie jest ile jest, dyżury wypadają bardzo często. Musimy zatrudniać ludzi, koszt energii itd., a to jest nieopłacalne. My do tego niestety musimy dokładać – mówiła inna z właścicielek apteki.

Podczas spotkania poruszono również temat dyżuru apteki w Radkowie dla mieszkańców Nowej Rudy. Pomysł takiego harmonogramu pełnienia dyżurów, ułożyła i przesłała do zaopiniowania władzom Nowej Rudy, Rada Powiatu Kłodzkiego. Ustawodawca na mocy art. 94, ust. 1 Prawa farmaceutycznego nałożył na radę powiatu obowiązek zapewnienia dostępności świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, czyli ustalenia takiego rozkładu godzin pracy aptek, który powinien być dostosowany do bieżących, codziennych potrzeb społeczności lokalnej. Również zapewniał dostępność świadczeń aptecznych w sytuacjach nadzwyczajnych, których częstotliwości występowania nie sposób przewidzieć i który będzie stwarzał możliwość jak najszybszego skorzystania z niezbędnej pomocy wówczas, gdy nie obowiązuje powszedni czas pracy aptek, a zaistnieje nadzwyczajna, trudna do przewidzenia potrzeba podania leku. Taki projekt uchwały wymaga opinii wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast oraz samorządu aptekarskiego z danego terenu. Mimo przedstawienia szeregu argumentów i negatywnej opinii władz Nowej Rudy starostwo najprawdopodobniej będzie procedowało uchwałę w niezmienionym kształcie i nakaże aptekarzom dyżurować całe noce.
– Jesteśmy jedyną grupą wśród zawodów medycznych, która za swoją pracę na rzecz społeczeństwa nie otrzymuje zapłaty – mówili podczas spotkania, wskazując na to, że aptekarze wykonują zawód zaufania publicznego, gdzie nie ma miejsca na pomyłki, bo odpowiedzialność za ewentualną pomyłkę przy wydaniu leku spada na nich.

Kolejna sprawa, która była omawiana podczas spotkania dotyczyła braku informacji o aptekach pełniących dyżury w chwili, gdy następuje zmiana w harmonogramie. Wiadomo, że pracownik, który ma przyjść na dyżur może zachorować, może być awaria w samej aptece itd. Do tego typu zdarzeń dochodziło np. w styczniu i we wrześniu, o czym wspominał Janusz Staniocha.
– Dla nas jest to temat bardzo istotny, ponieważ ludzie często zgłaszają nam ten problem. Według harmonogramu dyżur pełnić powinna jedna z aptek, ludzie tam przyjeżdżają, apteka jest nieczynna i nie ma żadnej wywieszki, która z aptek pełni dyżur w zastępstwie – mówił. – Przed dzisiejszym spotkaniem, byłem w niektórych aptekach, rozmawiałem też z przedstawicielką starostwa i doszliśmy do wniosku, że trzeba coś zmienić. Nie może być tak, że ktoś przyjeżdża do apteki i nie ma tam pełnej informacji gdzie się udać. Nie we wszystkich aptekach harmonogram wywieszony jest w widocznym miejscu, na stronach powiatu informacje są nie zawsze aktualne, „Noworudzianin” wydawany jest raz w tygodniu, a harmonogram dyżurów aptek znajdujący się w tygodniku pochodzi ze starostwa i trudno w nim byłoby znaleźć informację o zmianie dyżuru jednej apteki na drugą, która odbywa się z dnia na dzień – dodał.

Do tej kwestii odniosła się Joanna Bylicka mówiąc, iż pacjenci/klienci nie wiedzą, że dyżur nocny kończy się o godz. 9.00.
– Klient nie ma świadomości, że w pewnym momencie następuje zmiana dyżuru z jednej apteki na drugą i to się dzieje rano, a wyobraża sobie, że np. o 8.00 rano, kiedy na ten dzień dyżuruje np. apteka „Familia” to ta apteka będzie właśnie otwarta, a tak nie jest, bo do godziny 9.00 dyżuruje apteka mająca wcześniej dyżur – tłumaczyła.

Stąd też wypłynęła prośba aptekarzy i władz miasta skierowana do starostwa, aby przy układaniu harmonogramu takie informacje uwzględnić i umieszczać na stronach internetowych oraz w rozsyłanych informacjach. Aptekarze zaś powinni przy zmianie dyżuru apteki wywiesić informację, która apteka pełni dyżur w zastępstwie.

Opinia negatywna
Tematowi dyżurów aptek w Nowej Rudzie, w szczególności punktowi dotyczącemu dyżuru dla Nowej Rudy, który pełnić ma apteka w Radkowie poświęcone było posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie, które odbyło się w środę 9 października z udziałem burmistrza Tomasza Kilińskiego. Po wnikliwej analizie przesłanej do zaopiniowania propozycji harmonogramu dyżurów aptek, członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli się za negatywną opinią. Pod negatywną opinią podpisze się też burmistrz.

Co na to starostwo?
Okazuje się, że w porozumieniu z wójtami i burmistrzami, powiat kłodzki został podzielony na umowne cztery obszary: dwie gminy kłodzkie, Radków i dwie gminy Nowa Ruda, Stronie-Lądek i Bystrzyca, Kudowa-Lewin-Duszniki-Szczytna-Polanica i dla każdego z nich Rada Powiatu tworzy odrębny harmonogram. Do tej pory, łącznie z rokiem 2019 z pełnienia nocnych i świątecznych dyżurów na terenie powiatu zwolnione były 4 apteki w Ludwikowicach Kł., w Radkowie, Międzylesiu i w Ołdrzychowicach. Przyczyną zwolnień najczęściej były ciężkie choroby (Ludwikowice i Międzylesie), w Ołdrzychowicach jest to punkt apteczny i Radków, który do tej pory był wyłączony.

– Przyczyną wyłączenia Radkowa z dyżurów był fakt, że apteki z obszaru Radków – Nowa Ruda miasto i gmina dogadywały się i brały dyżury w zastępstwie. W maju br. właścicielka apteki „Aspirynka” zwróciła się do nas, czy ze względu na stan zdrowia mogłaby być zwolniona od dyżurów. W przypadku zdarzeń losowych wszystko by mogło się ułożyć, starosta się zgadzał i zmienialiśmy harmonogramy, ale ostro takiemu stanowi rzeczy sprzeciwiły się wszystkie noworudzkie apteki. W przesłanym do nas piśmie wyraźnie to wyrazili i odmówili pełnienia dyżurów za „Aspirynkę” – tłumaczy Grzegorz Gredys, sekretarz powiatu kłodzkiego. – Mieliśmy problem, my chcieliśmy się zgodzić, a środowisko aptekarskie powiedziało stanowcze nie. Wystosowaliśmy pismo do Wojewódzkiego Inspektora Farmakologicznego z pytaniem czy możemy i w jakich okolicznościach zwolnić jakąkolwiek aptekę z pełnienia dyżurów. W sierpniu WIF w odpowiedzi poinformował nas, że przepisy prawa nie przewidują żadnego zwolnienia z pełnienia dyżurów. W związku z tym projekt uchwały którą przygotowujemy na 2020 r. przewiduje, że wszystkie apteki na terenie powiatu kłodzkiego będą pełniły dyżury nocne i świąteczne. Zawsze pojawiają się głosy, że jeżeli ktoś jest chory a może pracować w dzień, to dlaczego nie w nocy, albo nie dogada się z pozostałymi aptekami, żeby im zapłacić i one by pracowały w zastępstwie – dodaje.

To dlatego projekt harmonogramu nocnych i świątecznych dyżurów aptek przygotowanych przez Radę Powiatu na 2020 r. uwzględnia dyżury wszystkich aptek. Temat ten będzie omawiany podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się 22 października z udziałem burmistrzów i wójtów z terenu naszego powiatu.

Str. 3 w numerze 400 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 400
18-24 października 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *