Więcej pieniędzy dla radnych

W środę 30 października podczas Sesji Rady Gminy Nowa Ruda uchwalono poprawki do gminnych przepisów dotyczących wysokości diet oraz dodatków funkcyjnych i zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Gminy Nowa Ruda

Poprzednie stawki obowiązywały od 12 grudnia 2018 roku.
Podniesiono miesięczną dietę przysługującą radnym Gminy Nowa Ruda z 600 zł do 800 zł. To pierwsza zmiana tej stawki od 2014 roku. Niezależnie od diety, o której mowa wyżej, radnym przysługują dodatki miesięczne za pełnione funkcje w Radzie Gminy Nowa Ruda.

Obniżono dodatki funkcyjne dla:
– Przewodniczącej Rady Gminy Nowa Ruda z 700 zł do 500 zł miesięcznie
– Wiceprzewodniczących Rady Gminy Nowa Ruda z 400 zł do 300 zł miesięcznie
– Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z 400 zł do 300 zł miesięcznie
– Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 400 zł do 300 zł miesięcznie

Bez zmian pozostały stawki dla:
– Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – 200,00 zł miesięcznie
– Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – 200 zł/mies.
– Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – 200 zł/mies.
– Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego – 200 zł/mies.

Na korzyść radnych zmieniły się również przepisy dotyczące obniżki miesięcznej diety z tytułu nieobecności radnych na sesjach z 30% do 10% za każdą nieobecność oraz absencji na posiedzeniach komisji z 20% do 5% za każdą nieobecność.

Zrezygnowano natomiast zupełnie z dodatku dla wiceprzewodniczących komisji, który wynosił 100 zł miesięcznie.

– Te zmiany będą kosztować gminę dodatkowo 21.460 zł rocznie – mówił Ryszard Czerewaty, zastepca wójta Gminy Nowa Ruda. – To podwyżka o 8,76% – dodaje.

Uchwała wraz z nowymi stawkami wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Str. 3 w numerze 403 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 403
8-14 listopada 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *