Strategia biblioteki w 70-lecie jej powstania

Podczas wrześniowej sesji noworudzcy radni przyjęli strategię rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie przedstawioną przez jej dyrektora Sławomira Drogosia

– Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała w ubiegłym roku 136 tys. zł na modernizację czytelni, która właśnie się zakończyła. Aby móc aplikować do programów, z których można otrzymywać dofinansowanie, zwłaszcza do programów realizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, każda instytucja kulturalna aplikująca musi spełnić wiele punktów, które stanowią o standardach tej instytucji. Jest to certyfikat „Biblioteka +” – mówił Sławomir Drogoś. – Nasza biblioteka w 99% spełnia te kryteria natomiast do „pełnego szczęścia” brakuje nam Strategii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie na lata 2019 – 2024 uchwalonej przez radę miejską. Uchwalenie tej strategii pozwoli nam aplikować o kolejne środki na modernizacje pomieszczeń biblioteki. Jeżeli chodzi o pewne aspekty znajdujące się w strategii, to kładziemy nacisk na poprawę standardów korzystania z biblioteki, jeżeli chodzi o pomieszczenia, o aspekty które zrealizowaliśmy ostatnio w czytelni, czyli oświetlenie, wymiana stolarki okiennej, czy wymiana kaloryferów i podług. To są rzeczy, które w następnych latach chcemy zrobić w innych pomieszczeniach. W strategi znajduje się też dostosowanie budynku głównego biblioteki do potrzeb osób niepełnosprawnych, i z radością mogę powiedzieć, że będzie to zrobione już w tym roku. Pewnym mankamentem jest to, że budynek jest trudny do przebudowy, nie można przebudowywać korytarzy, jednak już w tym roku biblioteka pozyska schodołaz kroczący, który jest realizacją jednego z wymagań. W strategi też jest zapis o dokupywaniu książek, to jest dociąg do średniej europejskiej tj. 12 książek na 100 mieszkańców, co jest dużym wysiłkiem jeżeli chodzi o bibliotekę – dodał dyrektor noworudzkiej biblioteki.

Prężnie działa
Warto zaznaczyć, że Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie obchodzi w tym roku 70-lecie powstania. Przez te lata przez książnice przewinęło się tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy mniejszych i większych czytelników. Miejska Biblioteka Publiczna jest placówką samorządową pełniącą jednocześnie funkcję instytucji kultury i centralnej książnicy miasta. Składa się z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, Wypożyczalni dla Dorosłych i Czytelni, mieszczących się od 1994 r. w przestronnych i nowoczesnych lokalach przy ul. Bohaterów Getta w Nowej Rudzie, w budynku po byłym miejskim browarze. Integralną częścią MBP są 3 filie rozmieszczone we wszystkich dzielnicach miasta. Filia nr 1 zlokalizowana jest w Drogosławiu przy ul. Świdnickiej 54, Filie nr 3 i 4 znajdują się w Słupcu przy ul. Kłodzkiej. Miejska Biblioteka Publiczna posiada bogaty zbiór książek (prawie 120 000 woluminów), w tym księgozbiory w językach obcych: rosyjskim, czeskim, niemieckim, francuskim i angielskim oraz bogatą kolekcję zbiorów regionalnych, skrupulatnie gromadzonych i opracowywanych od 1970 roku. Biblioteka prenumeruje ok. 25 tytułów czasopism udostępnianych w czytelni. Noworudzka książnica wykorzystuje elektroniczne technologie w zakresie tworzenia i udostępniania baz danych (katalogowych, biograficznych i faktograficznych), rejestracji czytelników i wypożyczeń, udostępniania internetu. Biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, podejmuje szerokie spektrum działań kulturalnych, co wpływa na atrakcyjny wizerunek instytucji. Bardzo ważnym elementem działalności biblioteki jest popularyzacja regionalnych i lokalnych twórców poprzez organizowanie wystaw, wernisaży i spotkań autorskich. Nowa Ruda – zaistniała za sprawą biblioteki – na ogólnopolskiej literackiej i kulturalnej mapie, dzięki Noworudzkiemu Klubowi Literackiemu „Ogma” i Noworudzkim Spotkaniom z Poezją organizowanym przez bibliotekę od 29 lat. W noworudzkiej książnicy w latach dziewięćdziesiątych debiutowała Olga Tokarczuk odczytując fragment swej pierwszej powieści „Podróż Ludzi Księgi”. Biblioteka może się też poszczycić wieloletnią współpracą ze znanym krytykiem literackim dr Karolem Maliszewskim.

Nieco historii
Początki Miejskiej Biblioteki Publicznej sięgają pierwszych lat powojennych, kiedy to Ministerstwo Oświaty, zleciło w 1949 r. Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kłodzku zorganizowanie na terenie powiatu sieci bibliotek i jedną z nich założono w Nowej Rudzie, z siedzibą w Woliborzu. Uroczyste otwarcie miało miejsce 16 stycznia 1949 roku. Od 1 października 1954 r. Nowa Ruda została siedzibą powiatu i już od 1 stycznia 1956 r. zaczęła funkcjonować Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie, której kierownikiem została Melania Bazała. Początkowo biblioteka miała siedzibę przy ul. Kościelnej, następnie przy ul. M. Nowotki (dzisiaj Piłsudskiego). Po reformie administracyjnej z 1975 r. przemianowano nazwę biblioteki na Miejska Bibliotekę Publiczną, która była oddziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu. Od 1 stycznia 1978 r. biblioteka usamodzielniła się i tak jest do dzisiaj. W wyniku odejścia na emeryturę Melanii Bazały w 1985 r. nowym dyrektorem została Witolda Waloszczyk, która swoja pracę na tym stanowisku zaczęła od polepszenia warunków lokalowych dla filii bibliotecznych na os. Piastowskim, w Drogosławiu i w Słupcu oraz adaptację budynku browaru na bibliotekę. Prace trwały od 1989 r. do 1995 r. i dzisiaj Miejska Biblioteka Publiczna jest obiektem przestronnym z działami dla dzieci i dorosłych, czytelnią i salą kominkową, w której odbywają się ciekawe imprezy i spotkania. Po odejściu na emeryturę Witoldy Waloszczyk, dyrektorem biblioteki został Sławomir Drogoś.

Str. 5 w numerze 395 tygodnika „Noworudzianin” dostępnym w archiwum.
Numer 395
13-19 września 2019 r.

Pobierz tutaj (pdf)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *