Furtki cmentarne w nocy zamknięte

Furtki w bramach cmentarzy komunalnych nadal będą zamykane. Taką decyzję podjęli radni podczas sesji w środę 4 września

Furtki w bramach cmentarzy komunalnych przy ul. Cmentarnej i przy ul. Kasztanowej w Nowej nadal będą zamykane o godz. 22.00 i otwierane o godz. 6.00. To decyzja radnych pojęta podczas ubiegłotygodniowej sesji rady miejskiej w punkcie dotyczącym zmiany regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda. Jedna ze zmian dotyczyła nie zamykania furtek w bramach na cmentarz w godzinach od 22.00 do 6.00.

Projekt zmian w regulaminie korzystania z cmentarzy komunalnych dotyczy dwóch kwestii. Pierwsza z nich związana jest z godzinami funkcjonowania, bądź też zamykania cmentarza. W projekcie uchwały proponuje się aby furtki w bramach otwarte były całodobowo. Jest to prośba mieszkańców, którzy odwiedzają swoich bliskich na cmentarzach komunalnych. Zamykanie furtek, które obowiązuje w dotychczasowym regulaminie moim zdaniem nie jest istotne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo cmentarzy. Ludzie, którzy odwiedzają bliskich na tych cmentarzach nie robią nic złego, a jeżeli ktoś w godzinach późnowieczornych i nocnych chce wtargnąć na cmentarz to zamknięte furtki nie są dla niego żadną przeszkodą. Myślę więc, że nie powinniśmy ograniczać swobody mieszkańców – tłumaczył burmistrz Tomasz Kiliński. – Druga zmiana dotyczy wprowadzenia do regulaminu adresu biura administratora cmentarzy, które znajduje się przy ul. Cmentarnej 11, to zapis związany z rozstrzygnięciem przetargu na administrowanie cmentarzami komunalnymi w naszym mieście – dodał.

Negatywną opinię związaną z punktem pierwszym zmian w regulaminie w imieniu Komisji Porządku Publicznego i Komunikacji RM w Nowej Rudzie wyraził jej przewodniczący Janusz Staniocha.
– Komisja jednogłośnie opowiedziała się przeciw zmianom w tym punkcie regulaminu. Naszym zdaniem należy utrzymać zamykanie cmentarzy z uwagi na bezpieczeństwo mienia i osób – stwierdził Janusz Staniocha, który w imieniu komisji wniósł wniosek o ściągnięcie tego punktu z projektu uchwały. W odpowiedzi burmistrz stwierdził, że furtki w ostatnim czasie były otwarte i ani administrator, ani urząd nie stwierdził sytuacji, która mogłaby powodować obawy o wzrost złych czy niebezpiecznych zdarzeń na terenie cmentarza i jego zdaniem ten argument nie jest trafny. Ad vocem głos zabrał Janusz Staniocha, który poinformował, że na 14 cmentarzy wykazanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, tylko w 2. przypadkach cmentarze nie są zamykane. Wymiana zdań za i przeciw trwała jeszcze chwilę, ostatecznie w głosowaniu za zdjęciem tego punktu z projektu uchwały głosowało 10 radnych przy 7 głosach przeciw i 2 głosach radnych wstrzymujących się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *