Ponad 750 tysięcy zł dla gminy Nowa Ruda i prawie 1,5 miliona dla Radkowa

We wtorek 21 stycznia w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu ogłoszono listę miejscowości, które otrzymały dotacje na rok 2020 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wśród 38 beneficjentów znalazły się gminy Nowa Ruda i Radków.

− Dzięki tym inwestycjom znacznie polepszy się standard życia mieszkańców. Poprawi się jakość wody do spożycia, warunki sanitarne, a zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska będą znacznie mniejsze – wylicza wicemarszałek Grzegorz Macko.

Łączna kwota dotacji z PROW, które przekaże samorząd województwa dolnośląskiego to 57 mln zł.

Pomoc zostanie przyznana na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków, czyli oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę i instalacji do osadów ściekowych. Najwięcej zaakceptowanych wniosków jest z subregionu wałbrzyskiego – 17, z subregionu wrocławskiego – 9, a z subregionów jeleniogórskiego i legnickiego po 8 wniosków.

Gminie Nowa Ruda przyznano 756.781 zł. Środki te zostaną przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

– Projekt pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda – etap II” jest kolejnym proekologicznym działaniem, na które postawiła gmina – mówi Paweł Szafran, kierownik Referatu Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowa Ruda, autor wniosku o dotację. – Dzięki jego realizacji powstanie kilkadziesiąt nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków obsługujących zarówno budynki komunalne jak i prywatne. Dofinansowanie na poziomie 63,63% poniesionych kosztów obejmować będzie prace projektowe, nadzór inwestorski, obsługę geodezyjną oraz zakup i montaż samej oczyszczalni ścieków. Cieszy fakt uzyskania dofinansowania, a dodatkowo wzmacnia radość miejsce na liście rankingowej oraz ilość przyznanych punktów – konkurs był adresowany do gmin miejsko-wiejskich i wiejskich z terenu całego województwa – dodał.

Jeszcze więcej środków z tego samego źródła, bo aż 1.443.332 zł, otrzymała gmina Radków. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę sieci wodociągowej w Tłumaczowie.

Źródło: umwd.dolnyslask.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *