To był dobry rok!

Noworudzkie Stowarzyszenie Pro Publico Bono w 2019 r. prowadziło 8 projektów.

Były to: świetlica środowiskowa OLA, Szkolny Klub Wolontariatu, Zielona Pracownia, Młodzieżowy Klub Wsparcia, Małe Góry Literatury, letni i zimowy wypoczynek dla dzieci, a także obóz wędrowny po Lubelszczyźnie. Z oferty Stowarzyszenia skorzystało ok. 200 osób w wieku 5 – 19 lat! Nasz cel – różnorodność działań adresowanych do dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań, zdolności, poszerzanie horyzontów i doświadczeń, podtrzymywanie tradycji, kontaktów międzypokoleniowych – uważamy za osiągnięty!

A oto kilka migawek z minionego roku.
Młodzieżowy Klub Wsparcia
siłownia, break dance, studio nagrań,
zajęcia wokalne, kulinarne i sportowe

świetlica środowiskowa OLA
odrabianie lekcji, wizyty w teatrze, zajęcia artystyczne, kulinarne, wspólne działania z seniorami, spotkanie z Mikołajem

obóz wędrowny po Lubelszczyźnie
zwiedzanie kraju, spotkania z historią

Małe Góry Literatury
spotkania z pisarzami, działania artystyczne, mapowanie miasta

letni i zimowy wypoczynek dla dzieci
wycieczki edukacyjne, wizyty na basenie, działania artystyczne, sportowe, krajoznawcze

Zielona Pracownia
warsztaty, eksperymenty, wycieczki, happeningi

Szkolny Klub Wolontariatu
pomoc przy Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych, koncertach charytatywnych, Festiwalu Góry Literatury i innych inicjatywach lokalnych (zdj. 9,10)

Działalność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki dotacjom Gminy Miejskiej Nowa Ruda, darczyńcom: Kopalnie Surowców Skalnych Bartnica, Gospodarczy Bank Spółdzielczy, Liga Kobiet Polskich Koło Femina, Lions Club, Kmitet Wyborczy WDK oraz osobom, które podarowały nam 1 % swojego podatku. DZIĘKUJEMY!!!

Nasi darczyńcy:
Kopalnie Surowców Skalnych Bartnica
Gospodarczy Bank Spółdzielczy
Klub Samochodów Terenowych 4X4 MAX
Liga Kobiet Polskich Koło „Femina”
Uniwersytet III Wieku
Lions Club
ofiarodawcy 1% podatku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *