10-lecie chóru „Laudate Dominum”

W niedzielę 2 lutego chór „Laudate Dominum” z parafii Włodowice/Tłumaczów świętował jubileusz 10-lecia działalności. Podczas mszy św. sprawowanej w Tłumaczowie, chór wystąpił z krótkim koncertem, przygotowanym specjalnie na tę okazję. Po koncercie dyrygentka chóru odczytała podsumowanie 10-letniej pracy chóru, podkreślając pomoc władz gminy Radków oraz biblioteki w Radkowie, zaangażowanie chórzystów w pracę chóru, wielość utworów opracowanych przez chór, ilość odwiedzonych parafii z koncertami (34), przypominając imiona i nazwiska osób, które zasilały szeregi chóru, a które z różnych względów obecnie nie śpiewają. Nie zabrakło podziękowań od chóru skierowanych do p. burmistrza Jana Bednarczyka, p. dyr. Joanny Zyzdy-Kusiakiewicz i p. dyr. Marka Kusiakiewicza, sołtysa wsi Tłumaczów, Janusza Gorczyckiego, i Natalii Lewandowskiej, muzycznej pomocy chóru. Po wręczeniu w/w osobom wiązanek kwiatów, wystąpił p. burmistrz, Jan Bednarczyk. Skierował do chórzystów krzepiące słowa i podziękowania za promowanie gminy Radków oraz zaangażowanie na rzecz krzewienia kultury muzycznej gminy. Po tym p. burmistrz wspólnie z sołtysem wsi wręczył chórzystom pamiątki oraz symboliczne róże.

Nie zabrakło życzeń, kwiatów i upominków od dyrektorów biblioteki i GCKSiT w Radkowie, sołtysa i Rady Sołeckiej Tłumaczowa.

Po mszy św. chórzyści i zaproszeni goście oraz byli chórzyści przeszli do sali Domu Ludowego, gdzie po wzniesionym toaście zasiedli do obiadu, przygotowanego przez KGW z Tłumaczowa.

W przerwie goście składali chórowi życzenia i upominki. Dyrygentka podzieliła się wnioskami z 10-letniej pracy chóru oraz w podziękowaniu za kwiaty i życzenia od chórzystów, wyśpiewała piosenkę o chórzystach, która wzbudziła śmiech i zadowolenie wśród zebranych. Dalsza część spotkania upłynęła w miłej atmosferze przy torcie od byłej chórzystki i cieście upieczonym przez chórzystów.

Na sali wszyscy mieli okazję zapoznać się z dorobkiem chóru w postaci dyplomów, podziękowań oraz upominków i statuetek wyeksponowanych na wystawce zorganizowanej przy pomocy GCKSiT w Radkowie. Największym powodzeniem cieszyły się kroniki chóru prowadzone przez R. Kozik oraz prezentacja multimedialna przygotowana przez p. M. Kusiakiewicza.

Dziękujemy za pośrednictwem gazety za życzenia, kwiaty i upominki od gości.Są one dowodem na to, że praca chóru jest potrzebna, że przynosi zadowolenie chórzystom i słuchaczom.

Przeżycia z uroczystości 10-lecia chóru na długo pozostaną w pamięci i będą motywowały chór do pracy.

oprac. Renata Klecha – Kozik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *